Zbieg prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Zasady zostaną zmienione?

W Sejmie rozpoczęto prace nad obywatelskim projektem zmian w ustawie o emeryturach i rentach. Projektodawcy proponują wprowadzenie nowych reguł dotyczących zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową/wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi. Nowe regulacje miałyby być korzystne dla świadczeniobiorców i kosztować państwo ok. 13 mld zł rocznie.

„W razie zbiegu przysługującego z tytułu bycia wdową lub wdowcem prawa do renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników oraz do emerytury, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej, osobie uprawnionej wypłaca się rentę wdowią w jednym z jej dwóch wariantów, zależnie od jej wyboru” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W pierwszym z wariantów osoba uprawniona otrzymałaby rentę rodzinną po zmarłym małżonku, która zostałaby powiększona o 50 proc. przysługującej jej emerytury lub innego ze wskazanych świadczeń. Drugi wariant z kolei przewiduje, że osoba uprawniona dostaje przysługującą jej rentę lub inne z wymienionych świadczeń, powiększone o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Jak podkreślają projektodawcy, w praktyce to świadczeniobiorca musiałby podjąć decyzję nt. wyboru opcji, podczas gdy organ emerytalny/rentowy zostałby zobowiązany do poinformowania danej osoby o nowych regulacjach i dostępnych możliwościach.

Szacuje się, że zmiany kosztowałyby ok. 13 mld zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Projekt skierowano 24 maja br. do pierwszego czytania sejmowego.

Większość nowych przepisów miałaby wejść w życie 1 lipca 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...