07.09.2022: Działalność gospodarcza

Zawieszenie działalności gospodarczej: przebieg i konsekwencje

 

Ciągłość działalności gospodarczej wiąże się z istotnymi korzyściami. Daje możliwość utworzenia stałych łańcuchów dostaw, a zwłaszcza grona stałych klientów. Poza tym dla wielu uczestników obrotu gospodarczego brak stałości w prowadzonej działalności nie jest cechą pozytywną. Jednak bywa i tak, że przedsiębiorca po prostu musi zawiesić działalność. Jak to zrobić i kiedy będzie to dopuszczalne?

 

Czym właściwie jest zawieszenie działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej jest po prostu przerwą w jej prowadzeniu. Podczas takiego stanu zawieszenia przedsiębiorca co do zasady nie może jej prowadzić, a więc podejmować zorganizowanej działalności zarobkowej wykonywanej w sposób ciągły i we własnym imieniu.

Co ważniejsze, według prawa przedsiębiorców przerwa w prowadzeniu działalności może być ustanowiona na czas określony lub nieokreślony. Kluczowe znaczenie ma jednak to, że minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni. Co do zasady, zawieszenie kończy się w chwili:

  • nadejścia dnia wskazanego we wniosku;
  • nadejścia dnia wskazanego w odrębnym wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej;
  • ustanowienia zarządu sukcesyjnego (dla JDG).

Najważniejszą korzyścią płynącą z zawieszenia działalności gospodarczej jest czasowy brak konieczności ponoszenia obciążeń publicznoprawnych, czyli głównie rozliczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. Jest to dla przedsiębiorcy skuteczne zabezpieczenie przed niewypłacalnością, dlatego stosuje się je szczególnie w sytuacji czasowego braku osiągania zysków. Trzeba podkreślić, że nawet w przypadku zawieszenia działalności przedsiębiorca nadal jest zobligowany do regulowania zobowiązań cywilnoprawnych, np. kredytów czy leasingów.

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Do zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest złożenie wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek ten można złożyć zarówno elektronicznie, jak i listownie. W jego złożeniu może reprezentować przedsiębiorcę wybrany pełnomocnik, zwłaszcza adwokat lub radca prawny.

We wniosku należy podać datę rozpoczęcia zawieszenia i datę wznowienia działalności. Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą wniosku, jednak może być to również termin wcześniejszy lub późniejszy. Istotne jest, aby przedsiębiorca nie podjął działalności gospodarczej po dacie zawieszenia, jeśli jest ona wcześniejsza niż wniosek.

Co ważniejsze, przedsiębiorca zawieszający działalność nie ma obowiązku osobnego zgłoszenia tego faktu do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po uzyskaniu wniosku, CEIDG automatycznie przekazuje stosowną informację do ZUS, US i bazy REGON.

O zawieszeniu działalności gospodarczej czyni się wzmiankę w rejestrze, dlatego wszystkie osoby, np. kontrahent, dłużnik czy wierzyciel, będą mogły zobaczyć, że konkretny przedsiębiorca zrobił sobie przerwę w prowadzeniu firmy.

Zawieszenie spółki cywilnej

Konsekwencje zawieszenia spółki cywilnej są z reguły takie same, jak skutki zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Mimo to sam tryb zawieszenia jest bardziej skomplikowany.

Do skutecznego zawieszenia spółki cywilnej, należy zawiesić działalność gospodarczą wszystkich wspólników. Zawieszenie spółki cywilnej odbywa się w kilku etapach:

  1. najpierw należy zgłosić fakt zawieszenia spółki cywilnej do GUS, do rejestru REGON, nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia;
  2. następnie konieczne jest zgłoszenie zawieszenia do urzędu skarbowego na formularzu NIP-2, nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia;
  3. w CEIDG jedynie potwierdza się zawieszenie, a samo zgłoszenie może nastąpić dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i w urzędzie skarbowym oraz po rzeczywistej dacie zawieszenia spółki cywilnej.

Aspekty prawne związane z ZUS i US

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie płaci składek ZUS. Jak wspomniano wcześniej, nie ma obowiązku dokonywania osobnego zgłoszenia zawieszenia JDG do ZUS. Informacja o zawieszeniu działalności jest w tym przypadku automatycznie przekazywana przez CEIDG.

Trzeba przy tym pamiętać, że w terminie 30 dni od dnia ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, wygasa prawo do świadczeń zdrowotnych. Dlatego przedsiębiorca musi zgłosić się do ubezpieczenia dobrowolnego, albo nabyć inny tytuł do świadczeń zdrowotnych, np. umowę u pracę.

W kwestii obowiązków podatkowych skutek zawieszenia działalności gospodarczej zależy od wybranego sposobu opodatkowania. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych według stawek PIT 17 i 32 % albo według stawki liniowej 19% nie musi wpłacać zaliczek za okres zawieszenia.

Z kolei jeżeli przedsiębiorca rozlicza podatki w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w czasie zawieszenia działalności gospodarczej będzie zwolniony z ryczałtu.

Czy można zawiesić działalność spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności. Wielu ekspertów przedstawia jednoosobową spółkę z o.o. jaklo godną rozważenia alternatywę dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Prowadzenie spółki z o.o. prowadzi również do pewnych obowiązków natury publicznoprawnej, takich jak obowiązek regulowania ZUS, rozliczeń z urzędem skarbowym czy sporządzania sprawozdań finansowych.

Działalność spółki z o.o. również może zostać zawieszona. Wystarczy zrobić to przez KRS. Co istotne, od 1 lipca 2021 roku cała korespondencja z sądem rejestrowym odbywa się drogą elektroniczną poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Oznacza to, że wniosek o zawieszenie działalności może zostać złożony wyłącznie elektronicznie.

Zawieszenie wymaga również podjęcia odpowiedniej uchwały przez organ uprawiony do reprezentacji. W spółce z o.o. jest to zarząd. Zawieszenie takiej spółki może trwać minimalnie 30 dni i maksymalnie 24 miesiące. Po upływie 24 miesięcy, jeśli w tym okresie nie dojdzie do złożenia wniosku o wznowienie działalności, zostanie ona wznowiona automatycznie (sąd rejestrowy dokonuje wpisu z urzędy). W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, zawieszenie działalności spółki z o.o. nie może być wcześniejsze niż data wniosku złożonego do KRS.

Tak jak w przypadku JDG, tak i w procesie zawieszenia spółki z o.o., przedsiębiorca może być reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

Wnioski

Zawieszenie działalności gospodarczej często stanowi jedyną słuszną opcję dla przedsiębiorcy. Najczęściej korzysta się z niej w sytuacji przejściowych problemów z uzyskaniem zysku. Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, to zawieszenie działalności może nastąpić z dowolnej przyczyny, dowolną ilość razy i na dowolny okres czasu (minimum 30 dni).

Z kolei dopełnienie formalności w CEIDG oraz przeanalizowanie, czy zawieszenie będzie korzystnym rozwiązaniem, to zadania, które warto powierzyć wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

 

Marcin Staniszewski

Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy

 

Hasła tematyczne: zawieszenie działalności, działalność gospodarcza

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...