Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: 1000 PYTAŃ

09.02.2018

Zawieszenie działalności gospodarczej a deklaracje VAT i JPK_VAT

Prowadzę małą jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT, Z powodów losowych muszę zawiesić działalność. Nie wiem jednak, co będzie z moimi obowiązkami dotyczącymi VAT. Czy w okresie zawieszenia muszę składać zerowe deklaracje VAT? Czy muszę wysyłać pliki JPK VAT?

Tytułem przypomnienia wspomnijmy, iż wykonywanie działalności gospodarczej można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku zawieszenia działalności w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem działalność można zawiesić na okres do 3 lat, z tym, że opieka nie może trwać dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko z powodu stanu zdrowia wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wtedy działalność można zawiesić na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zawieszenie działalności a deklaracje VAT

Ustawa o podatku VAT w art. 99 określa sytuacje, w których podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji lub jest z takiego obowiązku zwolniony. Podatnicy zawieszający działalność gospodarczą (ale wyłącznie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej) nie mają obowiązku składania deklaracji VAT - za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Zwolnienie ze składania deklaracji VAT doznaje jednak wyjątków. Nie dotyczy ono:

1) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

2) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;

3) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

4) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Przykładowo - jeśli zawieszenie działalności nastąpi 2 lutego, to deklarację VAT za luty należy złożyć.

Uwaga na wykreślenie

Jeśli zawieszenie działalności będzie trwało nieprzerwanie 6 miesięcy, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podatnika z rejestru czynnych podatników VAT. Po zakończeniu zawieszenia podatnik „wraca” do rejestru również z urzędu - podatnik nie musi w tym zakresie dokonywać żadnych czynności. Zasady wykreślania i przywracania podatnika do rejestru znajdują się w art. 96 ustawy VAT.

Zawieszenie działalności a JPK_VAT

Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Ale w każdej sytuacji, w której podatnik jest obowiązany złożyć deklarację mimo zawieszenia działalności (przypadki te wymieniliśmy wyżej) należy uzupełnić ewidencję VAT, złożyć deklarację i przesłać w ustawowym terminie JPK_VAT.

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: deklaracja vat, zawieszenie działalności gospodarczej, jpk_vat, podatek od towarów i usług vat

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz