Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

09.01.2018

Zatrudnianie cudzoziemców – nowe obowiązki dla pracodawców

Od początku 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące zatrudniania w Polsce cudzoziemców. Eksperci Pracodawców RP wskazują, że w praktyce nowe przepisy oznaczają też nowe obowiązki informacyjne.

Nowela ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy doprowadziła do zmiany dotychczasowej procedury oświadczeniowej (uproszczonej) i wprowadzenia zezwolenia na pracę sezonową (maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym). Procedura oświadczeniowa (praca na maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – do prac o charakterze niesezonowym) dotyczy pracowników z Armenii, Białorusi, Gruzji, Rosji, Mołdawii i Ukrainy.

– Nowelizacja wprowadziła procedurę dwuetapową – najpierw pracodawca składa wniosek, który jest wpisywany przez starostę do ewidencji i otrzymuje potwierdzenie. Dopiero, gdy cudzoziemiec przyjedzie do Polski i zostaną przedstawione odpowiednie dokumenty, wydane będzie zezwolenie. Nowością jest to, że starosta może odmówić dokonania wpisu wniosku do ewidencji, jeśli np. uzna, iż jest on składany dla pozoru – tłumaczy ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Jak zaznacza Żukowska-Czaplicka, pracodawcy muszą również liczyć się z nowymi obowiązkami informacyjnymi. Po zmianach pracodawca musi bowiem m.in. poinformować urząd o przyjeździe cudzoziemca do Polski i podać jego adres zamieszkania. Równocześnie obowiązek ten dotyczy też informowania o fakcie podjęcia pracy, co trzeba zrobić najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia, lub niepodjęcia zatrudnienia.

– Pracodawca musi także zawrzeć z cudzoziemcem umowę na piśmie i przetłumaczyć ją, umowa ta musi odpowiadać charakterowi wykonywanej pracy i uwzględniać co najmniej minimalne wynagrodzenie. Dodatkowo konieczne jest przechowywanie kopii dokumentów pobytowych cudzoziemca przez cały okres trwania zatrudnienia – dodaje ekspert Pracodawców RP.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz