Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

09.03.2015

Zatrudnianie cudzoziemców - MPiPS zmienia zasad

Resort pracy przygotował nowe rozporządzenie dotyczące przypadków, w których można zatrudniać w Polsce cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Bez zezwolenia przez cały rok pracować będą mogli również studenci i doktoranci przebywający na terenie Polski na podstawie wizy w celu odbycia nad Wisłą studiów.

Aktualnie możliwość pracy bez zezwolenia w ciągu całego roku mają studenci i doktoranci, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze studiami. W przypadku studentów mieszkających w Polsce na podstawie wizy taka możliwość dotyczy jedynie trzech miesięcy (lipiec, sierpień i wrzesień). W projekcie nowego rozporządzenia przewidziano zniesienie takich ograniczeń dla studentów i doktorantów przebywających w Polsce na podstawie wiz.

Projektodawca zamierza także objąć zamieszkałych w Polsce cudzoziemców możliwością wygłaszania – bez wymogu posiadania zezwolenia na pracę – okazjonalnych wykładów, itp.

Zgodnie z projektem, doprecyzowane zostaną również przepisy dotyczące oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy. W rozporządzeniu znajdzie się wyraźny przepis stwierdzający, że okolicznością umożliwiającą wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę jest oświadczenie określające rzeczywiste warunki pracy cudzoziemca.

„Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2015 r. Przepis przejściowy zapewnia możliwość kontynuacji pracy bez zezwolenia na pracę w 12-miesięcznym okresie przejściowym na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 20 lipca 2011 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z dnia 3 marca 2015 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 maja 2015 r.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz