25.07.2014: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Zaległości podatkowe rosną coraz szybciej

Maleje skłonność przedsiębiorców do wywiązywania się z podatkowych zobowiązań – wynika z „Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r.”, opublikowanej w tym tygodniu przez Najwyższą Izbę Kontroli. Na koniec ubiegłego roku zaległości podatkowe osiągnęły poziom aż 33,1 mld zł, co oznacza wzrost o 22,2 proc. rok do roku.

„Drugi rok z rzędu nastąpił znaczny wzrost zaległości podatkowych. Zaległości podatkowe na koniec 2013 r. zwiększyły się o 22,2 proc. i wyniosły 33,1 mld zł. Skuteczność egzekucji, mierzona relacją kwoty wyegzekwowanych zaległości podatkowych do kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi, uległa obniżeniu” – czytamy w analizie NIK.

Od dwóch lat nie jest osiągany zakładany poziom relacji wpływów z tytułu należności (stanowiących dochód budżetu) względem należności budżetowych. Rosną m.in. zaległości mające przeszło 5 lat – na koniec 2013 r. wyniosły łącznie ponad 8 mld zł. Prawdopodobieństwo ich odzyskania uważane jest za bardzo niskie. Z kolei zaległości odpisane już z powodu przedawnienia, czyli stracone bezpowrotnie, wyniosły 1,7 mld zł.

W analizie stwierdzono również, że wciąż utrzymują się znaczne obciążenia administracyjne nakładane na podmioty gospodarcze. Za budzące niepokój NIK uznała m.in. wysokie koszty przestrzegania przepisów oraz niestabilne prawo podatkowe. Jak zaznaczono, przewlekłość i wadliwość wielu postępowań wywołuje wśród podatników niechęć do organów podatkowych.

– Na podstawie naszych kontroli oceniliśmy, że organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie oszustwom podatkowym. Stwierdziliśmy wzrost uszczupleń VAT, przy jednocześnie niskim poziomie kwot odzyskiwanych z tego tytułu przez Skarb Państwa – stwierdził podczas środowej prezentacji raportu w Sejmie prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

mp

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik), zaległości podatkowe, przedsiębiorcy, nik

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...