Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

05.12.2014

Zakup choinki i dekoracji do firmy jako koszt uzyskania przychodów

Zbliżają się święta. Firmy kupują już pewnie choinki i różnego rodzaju świąteczne ozdoby. Wydatki poniesione na ten cel mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Zaznaczmy na początek, że podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów stanowi przepis art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Identyczną zasadę wprowadzają przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).

Koszty uzyskania przychodów

Wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 ustawy o PIT), stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Zaznaczmy, że kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy.

Wyłączenie kosztów reprezentacji

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT) do katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów zaliczają się koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje jednakże terminu „reprezentacja”, dlatego też należy posłużyć się wykładnią językową. Zaznaczmy, że przez reprezentację rozumie się „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną” (Uniwersalny słownik języka polskiego, red. prof. Stanisław Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007).

Przenosząc tę definicję na grunt ustawy podatkowej, należy uznać, że reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika albo osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika w celu ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia.


 
Wydatki na wystrój biur

W przypadku zakupu przez firmy kwiatów doniczkowych, ciętych, różnego rodzaju kompozycji kwiatowych, jak też elementów dekoracyjnych (np. bombek, stroików, choinek) w celu wystroju pomieszczeń biurowych, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy wydatki te nie odbiegają pod względem ceny i okazałości od wydatków zwyczajowo przyjętych w branży i w okolicy, w której dana firma prowadzi działalność. Jeśli nie, wydatki ponoszone przez firmę należy zatem traktować jak koszty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, o ile oczywiście są racjonalne i wykazują związek przyczynowo-skutkowy z przychodami.

Prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów potwierdzają liczne interpretacje podatkowe. Tytułem przykładu wskażmy chociażby pismo dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 kwietnia 2014 r., nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ. Potwierdza ono, że wydatki poniesione na zakup dekoracji do poczekalni i recepcji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Na koniec podkreślmy jeszcze, że gdyby okazało się, że kupione dekoracje przekraczają zwyczajowo przyjęte normy w danej branży czy okolicy, są nadzwyczaj wystawne, bardziej ekskluzywne, wytworne, odpowiednio drogie, poprawiają znacząco estetyczny wizerunek firmy oraz są umieszczane wyłącznie w pomieszczeniach, gdzie przyjmowani są zazwyczaj tylko określeni klienci (np. sala konferencyjna, biura osób reprezentujących firmę), wtedy zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT). W takim przypadku wydatki na wystawne dekoracje nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2009 r., nr IPPB3/423-253/09-2/KK.

Krzysztof Koślicki

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz