Wzrosną kwoty wartości rzeczy zwolnione z podatku od spadków i darowizn

Kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione z podatku od spadków i darowizn zostaną podwyższone – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikował resort finansów. Nowe kwoty uwzględnią wzrost cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o 6,33 proc. między III kwartałem 2022 a I kw. 2023 r.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1, a także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w art. 15 ust. 1, są podwyższane w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6 proc.

„Wzrost cen obliczany jest na podstawie skumulowanego indeksu wskaźników kwartalnych publikowanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału” – wskazują projektodawcy.

W okresie od III kw. 2022 do I kw. 2023 r. skumulowany indeks wskaźników wyniósł 106,33, co oznacza wzrost cen o 6,33 proc. W efekcie proporcjonalnie (w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen) podwyższone zostaną: – kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku (określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy); – kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych niepodlegające opodatkowaniu (określone w art. 9 ust. 1); – przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu (określone w art. 15 ust. 1).

„Podwyższone kwoty zwolnione z podatku i niepodlegające opodatkowaniu oraz ustalone rozporządzeniem skale podatkowe będą miały zastosowanie do przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia” – podkreśla resort finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 18 maja 2023 r.) Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia i nowymi kwotami można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...