Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.04.2019

Wysokość stawki dziennej w 2019 r.

Pytanie: Przepisy karne skarbowe określając wysokości grzywien odnoszą się do stawki dziennej. Gdzie można znaleźć wysokość tej stawki? Czy stawka dzienna jest w jakiś sposób indeksowana?

Stawka dzienna nie ma na stałe określonej wartości. Sposób jej stosowania określa artykuł 23 Kodeksu Karnego Skarbowego.


Art. 23. § 1. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720.

§ 2. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą.

§ 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.


Przepisy nie określają więc precyzyjnie wysokości stawki dziennej - będzie ona za każdym razem ustalana przez sąd, po analizie okoliczności rozpatrywanej sprawy. Indeksacja jej wysokości polega na uzależnieniu widełek od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dla celów określonych w KKS za minimalne wynagrodzenie uważa się wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 53 par. 4 KKS). W roku 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł. Najniższa dopuszczalna wysokość stawki dziennej wyniesie zatem 1/30 * 2250 = 75 zł

Najwyższa dopuszczalna wysokość stawki dziennej wyniesie 400 * 1/30 * 2250 = 30 000 zł.

A ponieważ przy ustaleniu grzywny (jeśli nie występują okoliczności szczególne) najniższa liczba stawek wynosi 10 a najwyższa 720, to rozpiętość kwot, które mogą zostać orzeczone przez sąd jest naprawdę duża - od 750 zł (10* 75) do 21 600 000 zł (720 * 30 000 zł).

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz