Wysłanie przez urząd skarbowy zwrotu VAT na konto bez podzielonej płatności

Urząd skarbowy zwrócił zwrot VAT na rachunek bankowy, ale bank odesłał przelew. Jako powód podał to, że przedsiębiorca nie ma w tym banku rachunku w podzielonej płatności. Czy działanie banku jest poprawne? Jak w takiej sytuacji bank powinien postąpić? Czy urząd skarbowy może wysłać zwrot VAT na konto bez podzielonej płatności?

 

Zapytanie dziennikarki INFOR BIZNES:

Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytanie. Dotyczy ono kobiety, która prowadzi działalność gospodarczą dla celów VAT, ale nie prowadzi jej dla celów PIT (przykładowo taka sytuacja dotyczy np. ludzi na kontraktach menedżerskich, którzy dla celów PIT są traktowani jako osoby wykonujące działalność osobiście (art. 13 ustawy o PIT), a nie jako działalność gospodarczą).

Tej kobiecie należał się zwrot VAT. Urząd skarbowy zwrócił go na rachunek bankowy PKO BP, ale bank odesłał przelew. Jako powód podał to, że kobieta nie ma w tym banku rachunku w podzielonej płatności.

Wydawało się to dziwne, że urząd skarbowy zwraca VAT, a bank sam decyduje o tym, czy podatniczka ten zwrot dostanie, czy go nie dostanie. Stanęło na tym, że bank powiedział: to niech urząd skarbowy inaczej opisze ten przelew niż jako zwrot VAT. Wtedy go nie odeślemy.

Czy działanie banku jest poprawne? Jak w takiej sytuacji bank powinien postąpić? Czy urząd skarbowy może wysłać zwrot VAT na konto bez podzielonej płatności. Jak w takiej sytuacji odesłania VAT ma się zachować urząd skarbowy – czy powinien zrobić to zgodnie z zaleceniem banku? Jak podatniczka ma odzyskać pieniądze z VAT. Czy podobnych problemów jak w przypadku opisanych sytuacji jest więcej również z innymi bankami?

 

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

Na podstawie przedstawionego opisu nie mamy możliwości dokonania obiektywnej i całościowej oceny konkretnej, indywidualnej sytuacji.

Wyjaśniamy natomiast, że urząd skarbowy nie ma wiedzy, czy podatnik posiada rachunek VAT. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są do posiadania rachunku rozliczeniowego/firmowego, do którego bank automatycznie otwiera rachunek VAT. Kwestię tę reguluje art. 62a ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439), oraz art. 3b ust. 1 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1844).

Odnosząc się do opisanej sytuacji, można domniemywać, że brak rachunku VAT wynika z braku rachunku bankowego wskazanego dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek zgłaszania i aktualizacji rachunku bankowego spoczywa na podatniku i został szczegółowo uregulowany w ustawie z 9 stycznia 2020 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2022 r. poz. 166).

Jeżeli urząd skarbowy dokonał zwrotu na rachunek VAT, a podatnik takiego rachunku nie posiadał to działanie banku jest zasadne. Bank nie mógł zaksięgować środków na rachunek VAT, więc zwrócił przekazaną należność.

W odniesieniu do pytania dotyczącego postępowania urzędu skarbowego w sytuacji zwrotu środków informujemy, że w sprawach problematycznych urzędy skarbowe kontaktują się z podatnikami i wyjaśniają powody zaistniałych nieprawidłowości.

 

(Informacja Ministerstwa Finansów przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy)

 

źródło: eureka.mf.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...