03.08.2022: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Wypłata przez ZUS odsetek za zwłokę. Co się zmieni?

Pomimo oficjalnego zakończenia w maju br. stanu epidemii, nadal obowiązuje art. 31zd specustawy covidowej, który zmienił zasady wypłaty odsetek za nieterminową wypłatę świadczeń. W praktyce przepis zwalnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wypłaty ustawowych odsetek za świadczenia wypłacone po terminie. Obecnie rząd szykuje nowelizację przewidującą skrócenie okresu, w którym ZUS nie wypłaca takich odsetek.

Stan epidemii został zniesiony w Polsce 13 maja br., a zamiast niego wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Jak wskazuje biuro rzecznika praw obywatelskich, jednocześnie nadal obowiązuje art. 31zd specustawy covidowej, który zmodyfikował zasady wypłaty odsetek za nieterminową wypłatę świadczeń w trakcie ogłoszonego i obowiązującego stanu epidemii.

„Jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez ZUS przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, w razie przekroczenia tego terminu ZUS nie jest zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego” – tłumaczy RPO.

Zmianę wprowadzono z uwagi na to, że w czasie pandemii zwiększył się napływ wniosków o świadczenia z ZUS, w tym głównie wniosków o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i świadczenia rehabilitacyjne.

W planach prac legislacyjnych rządu przewidziano skrócenie okresu, w którym ZUS nie wypłaca odsetek. Wskazano przy tym na wyraźną tendencję spadkową, jeśli chodzi o opóźnienia w wypłacie świadczeń. Pierwotnie projekt nowelizacji miał być przyjęty przez rząd już w II kwartale 2022 r., ale nadal do tego nie doszło. Rzecznik skierował w tej sprawie zapytanie do rządu.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...