Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

26.10.2015

Wydatki na rzecz członków rad nadzorczych a koszt uzyskania przychodów

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), do kosztów uzyskania przychodów zakwalifikować można wszelkie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które służą osiągnięciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródeł przychodów. Koszty te powinny być racjonalnie oraz gospodarczo uzasadnione oraz odpowiednio udokumentowane. Niemniej jednak ustawodawca dokonał enumeratywnego wyliczenia wydatków, które pomimo spełnienia wszelkich przesłanek wskazanych w ww. przepisie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów podatnika (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

Wynagrodzenie członków rad nadzorczych

Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT spośród kosztów podatkowych wyłączone zostały wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki komandytowo-akcyjnej, z wyjątkiem wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.

Z treści przywołanego przepisu wynika, że w zakresie kosztów dotyczących wskazanych powyżej osób do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie koszt wynagrodzeń z tytułu pełnionych przez nie funkcji. Podkreślić przy tym należy, że z punktu widzenia skutków podatkowych nie jest istotna forma wypłacanego wynagrodzenia, co oznacza, że za koszt można uznać zarówno wynagrodzenie określone ryczałtowo, jak i ustalone w postaci diet za udział w posiedzeniu rady nadzorczej (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 czerwca 2014 r., nr IBPBI/2/423-231/14/MS).

Inne wydatki na cele rady nadzorczej

Organy podatkowe akceptują jednakże stanowisko, zgodnie z którym podatnik uprawniony jest do uznania za koszt podatkowy również innych wydatków przeznaczonych na cele rady nadzorczej. Dotyczy to mianowicie tych wydatków, które związane są z ogólnym funkcjonowaniem organu.

Na zasadach ogólnych dopuszczalne jest zatem zakwalifikowanie po stronie kosztów podatkowych m.in. wydatków związanych z organizacją i obsługą posiedzeń rady nadzorczej, wynikających z zakupu drobnych artykułów spożywczych, takich jak kawa, herbata, słodycze i inne drobne posiłki. Nie ma również przeszkód, by do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki poczynione na nabycie artykułów biurowych oraz usług pocztowych niezbędnych dla prawidłowej pracy rady nadzorczej. W związku z tym do kosztów podatkowych podatnik może zaliczyć również koszt materiałów biurowych, kalendarzy, sprzętu biurowego, usług kurierskich bądź połączeń telefonicznych (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 stycznia 2015 r., nr ILPB3/423-521/14-4/JG). Podkreśla się bowiem, że wszystkie te wydatki związane są z funkcjonowaniem samej jednostki i nie dotyczą bezpośrednio osób wchodzących w skład rady nadzorczej.

Uwaga na wydatki osobowe

Od wymienionych wyżej kosztów należy odróżnić te, które noszą znamiona tzw. wydatków osobowych, a więc skutkują uzyskaniem przez daną osobę przysporzenia majątkowego, przy czym nie stanowią wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Te bowiem wydatki są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT.

Wśród wydatków o charakterze osobowym wskazać można np. koszt dojazdów członka rady nadzorczej z miejsca zamieszkania na posiedzenia, koszt noclegów, diety wypłacone z uwagi na odbycie podróży służbowej, koszty ubezpieczeń, jak również koszty szkoleń i świadczeń o charakterze motywacyjnym (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 października 2013 r., nr IPTPB3/423-277/13-5/GG, i interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 listopada 2014 r., nr IBPBI/1/423-20/14/BK).

Aleksandra Kołc
Konsultant w ECDDP Sp. z o.o.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz