Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

11.12.2017

Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców (5) - karta podatkowa

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący tylko określone rodzaje działalności usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie w Polsce.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym określają dodatkowo szczegółowo zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności.

Wszystkie rodzaje działalności, które mogą zostać opodatkowane kartą podatkową, wskazane są w art. 23 ustawy. Przykładowo mogą to być: usługi fryzjerskie, tapicerskie, krawieckie, zegarmistrzowskie, handel detaliczny itp.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca, aby móc rozliczać się w formie karty podatkowej, nie może korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę.

Nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej ani też wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Poza tym jego małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.

Co ważne, przy rozliczaniu podatku w formie karty podatkowej nie trzeba prowadzić żadnych ewidencji. Podatek płaci się w wysokości ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów, jeżeli chcemy płacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej, to do 20 stycznia roku podatkowego musimy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w tej formie (służy do tego specjalny formularz PIT-16). Jeżeli rozpoczynamy działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składamy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub możemy dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Naczelnik po rozpatrzeniu wniosku wyda decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej na dany rok lub decyzję odmowną, jeśli stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w tej formie. Od decyzji naczelnika mamy prawo się odwołać do dyrektora izby skarbowej w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Jeżeli otrzymaliśmy pozytywną decyzję urzędu, a z jakichś przyczyn chcemy zrezygnować z tej formy opodatkowania, mamy do tego prawo pod warunkiem, że poinformujemy o zrzeczeniu się tej formy opodatkowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

W razie gdy w kolejnych latach chcemy być nadal opodatkowani w formie karty podatkowej, a podane w pierwszym wniosku dane nie uległy zmianie, nie musimy ponownie składać wniosku o zastosowanie tej formy. Z początkiem nowego roku podatkowego naczelnik wyda nową decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej na ten rok.

Wspomnieliśmy wyżej, że wysokość podatku ustala naczelnik urzędu skarbowej. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma on całkowitej dowolności w tym zakresie. Wartości podatków określone są w tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, będącej załącznikiem nr 3 do omawianej ustawy.

Wysokość podatku zależy od:

  • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
  • liczby zatrudnionych pracowników,
  • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzi się działalność.

Ważne!
Wysokość podatku nie zależy od wysokości uzyskanego przychodu z działalności.

Ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego kwotę podatku, pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, wpłaca się na rachunek lub w kasie urzędu do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.

Zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba wykazać w rocznej deklaracji (PIT-16A). Deklarację tę składa się do 31 stycznia roku następnego.

Na koniec podkreślmy jeszcze, że podatnik, który zdecydował się na rozliczanie w formie  karty podatkowej nie ma prawa do żadnych ulg i odliczeń z wyjątkiem odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowanie

Omówiliśmy w naszym mini cyklu dla rozpoczynających działalność gospodarczą poszczególne formy opodatkowania dochodu. Podkreślmy raz jeszcze, że wyboru jednej z nich należy dokonać po dokładnej analizie. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim, jaką działalność chcemy wykonywać, czy chcemy zatrudniać pracowników, jakie przychody będziemy uzyskiwać, jakie koszty uzyskania przychodów będziemy ponosić. Warto również zastanowić się, czy i z jakich ulg będziemy chcieli korzystać. Pamiętajmy bowiem, że korzystanie z niektórych z nich nie jest możliwe, zwłaszcza w zryczałtowanych formach opodatkowania.

Dzięki temu zoptymalizujemy nasze rozliczenia podatkowe i zapłacimy niższy podatek.

Artykuł stanowi fragment jednej z lekcji e-kursu Działalność gospodarcza dla początkujących. Zainteresowanych udziałem w pełnej wersji e-kursu zachęcamy do zapoznania się z jego programem.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz