Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

01.12.2017

Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców (3) - podatek jednolity

Kiedy chcemy rozliczać dochody według jednolitej stawki PIT, musimy złożyć oświadczenie o wyborze tej formy. Rozliczanie w ten sposób może okazać się korzystne dla tych podatników, którzy uzyskują dochody przekraczające wysokość pierwszego progu podatkowego określonego w skali podatkowej. Próg ten wynosi aktualnie 85 528 zł.

Zwróćmy uwagę, że należny podatek według 19% stawki oblicza niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu (nie ma kwoty wolnej). Oznacza to, że zaliczkę trzeba zapłacić już za pierwszy miesiąc, w którym osiągnięto dochód.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku rozliczania PIT według zasad ogólnych, także i tutaj zaliczki płaci się miesięcznie lub kwartalnie, bez obowiązku składania deklaracji. Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne zaś – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego należy wpłacić w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał nie trzeba wpłacać, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży się zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania.

Podatnik rozliczający się w ten sposób po zakończeniu roku podatkowego zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Zeznanie składa się na formularzu PIT-36L. Zwróćmy uwagę, że na druku PIT-36L rozlicza się jedynie dochody z działalności gospodarczej. Jeśli zatem podatnik poza dochodami z działalności gospodarczej uzyskuje inne dochody, musi rozliczyć je osobno na oddzielnym formularzu. Przykładowo w przypadku dochodów z pracy byłby to druk PIT-37.

Co istotne, w sposób liniowy, przy zastosowaniu jednolitej stawki podatku, można rozliczać się tylko samodzielnie. Oznacza to, że PIT-36L nie można złożyć wspólnie z małżonkiem ani z dzieckiem. Nie można również korzystać z ulg podatkowych, z wyjątkiem ulgi dla osób osiągających dochody za granicą.

Od dochodu można odliczyć tylko zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz – od 2012  roku – wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, a od podatku – zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki oraz wspomnianą wyżej ulgę dla osób osiągających dochody za granicą.

Redakcja podatki.biz

Artykuł stanowi fragment jednej z lekcji e-kursu Działalność gospodarcza dla początkujących. Zainteresowanych udziałem w pełnej wersji e-kursu zachęcamy do zapoznania się z jego programem.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz