31.05.2019: Działalność gospodarcza

Wskaźnik przeżywalności małych firm

Analiza danych dotycząca przeżywalności przedsiębiorstw pokazała, że szczególny wzrost liczby zakończonych działalności ma miejsce około 24 miesiąca działalności, czyli w momencie podwyższenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób fizycznych prowadzących działalność - poinformowało MPiT odpowiadając na interpelację.

Interpelacja nr 28129 do ministra przedsiębiorczości i technologii w sprawie firm upadających po pierwszym roku działalności

Szanowna Pani Minister,

według danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród powstałych w 2017 roku przedsiębiorstw jednorocznych, niefinansowych, do 2018 roku aktywnych pozostało 180 123 jednostki, to jest 66,3%.

Według raportu pierwszy rok działalności przetrwało najwięcej firm prowadzących działalność budowlaną (31 349 podmiotów w 2018 r.), handlową, naprawę pojazdów samochodowych (30 415) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (25 977).

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy prawdą są te informacje?

Jak ministerstwo ustosunkuje się do tego tematu?

Jakie są według resortu główne powody tego stanu rzeczy?

Czy planowane są zmiany w tym zakresie, mające na celu zmniejszenie odsetka firm upadających w pierwszym roku działalności?

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm RP, Adam Andruszkiewicz

Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na interpelację nr 28129 w sprawie „firm upadających po pierwszym roku działalności”, przedstawiam stanowisko.

Przywołane w interpelacji dane dotyczące przedsiębiorstw powstałych w 2017 r. i aktywnych do 2018 r. pochodzą z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2017 roku”. Powyższy raport został opracowany na podstawie sprawozdań przekazywanych przez przedsiębiorców. Wartość wskaźnika przeżywalności pierwszego roku działalności za 2018 r. nie różni się istotnie od notowanych w 2016 i 2017 r.

Z badania Eurostat „Business Demography”, które porównuje demografię przedsiębiorstw na poziomie europejskim, wynika, że dane odnotowywane dla Polski nie różnią się od średniej europejskiej.

Przeżywalność przedsiębiorstw w Polsce wyniosła według danych Eurostat za 2016 r. 82,7% przy średniej UE wynoszącej 82,9%. Wskaźnik ten dla Francji wyniósł 82,6%, zaś dla Niemiec 77,4%.

W badaniu Eurostat wykorzystywane są dane rejestrowe, w celu zapewnienia ich porównywalności pomiędzy krajami. Tym samym nie można porównywać wyników badania Eurostat z badaniami krajowymi.

Wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw odzwierciedla naturalną dynamikę zjawiska przedsiębiorczości i mechanizmów wolnorynkowych. Za decyzjami o rozpoczęciu bądź zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej stoją różnorodne przyczyny, nie tylko ekonomiczne. Nie można utożsamiać faktu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z upadłością przedsiębiorstwa. Nieznaczne pogorszenie wskaźnika przeżywalności pierwszego roku działalności można upatrywać z jednej strony w wysokiej konkurencyjności polskiej gospodarki, z drugiej w istotnej poprawie warunków zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. W II kwartale 2018 r. liczba osób zatrudnionych na czas nieokreślony wzrosła o ok. 250 tys. w stosunku do ubiegłego roku. Rosnące wynagrodzenia, większe poczucie stabilności w przypadku umowy o pracę mogą zachęcać do podejmowania pracy etatowej i rezygnacji z prowadzonej działalności gospodarczej.

Analiza danych dotycząca przeżywalności przedsiębiorstw pokazała jednocześnie, że szczególny wzrost liczby zakończonych działalności ma miejsce około 24 miesiąca działalności, czyli w momencie podwyższenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób fizycznych prowadzących działalność. Zebrane dane wskazywały, że szczególnie przedsiębiorcy o niskich przychodach często rezygnowali z dalszego prowadzenia działalności (w 2014 r. 23% przedsiębiorców, którzy uzyskali przychody poniżej 60 tys., zakończyło działalność).

Odpowiedzią rządu na ww. problem było z jednej strony wydłużenie tzw. „pasa startowego” dla nowych firm o pół roku poprzez wdrożenie ulgi na start, a z drugiej umożliwienie mniejszym przedsiębiorcom płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości proporcjonalnej do uzyskiwanych przychodów tzw. małej działalności gospodarczej.

Dzięki uldze na start przedsiębiorca przez 6 miesięcy od założenia firmy zobowiązany jest opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W 2018 r. była to kwota 319 zł. Ulga na start pozwala przedsiębiorcom uzyskać dodatkowe miesiące na rozwój firmy przy bardzo niskich kosztach danin publicznych. Po zakończeniu korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy mogą korzystać przez dalsze dwa lata z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne. Z posiadanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii danych wynika, że ok. 70% uprawnionych przedsiębiorców korzysta z ulgi na start.

Po zakończeniu 2,5-rocznego okresu startowego dla nowych firm przedsiębiorcy, których roczne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. jest to 63 tys. zł), mogą skorzystać z tzw. małej działalności gospodarczej. Według danych ZUS łącznie w całej Polsce przedsiębiorcy złożyli ok. 130 tys. wniosków o objęcie nowymi przepisami w 2019 r.

Z poważaniem z up. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu

Warszawa, 11 stycznia 2019 r.

Hasła tematyczne: jednoosobowa działalność gospodarcza

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...