18.11.2020: Samochód w firmie

WSA. Wynajem samochodu nie zawsze ze 100% odliczeniem VAT

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w październikowym wyroku, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że spółka nie miała prawa do odliczenia 100% podatku zawartego w ratach leasingowych auta, nawet jeśli następnie je wynajęła, lecz nie jest to przedmiotem jej podstawowej działalności, gdyż przedmiotem podstawowej działalności spółki jest chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów.

Organ odwoławczy stwierdził natomiast, że przedmiotowy samochód nie służył wyłącznie celom związanym z działalnością gospodarczą spółki w rozumieniu art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług. Z akt sprawy nie wynika też, by elementem działalności gospodarczej spółki był komercyjny wynajem pojazdów samochodowych osobom trzecim lub pracownikom na zasadach rynkowych. Zdaniem organu, nie można uznać, że w przedmiotowej sprawie zaszły przesłanki do uznania, że pojazd samochodowy był wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej spółki, zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy. Spółka nie prowadziła ewidencji przebiegu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółce nie przysługiwało więc prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę spółki.

Sąd podzielił stanowisko organu, że spółka nie miała prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego, lecz mogła odliczyć jedynie 50 % kwoty podatku z faktur leasingowych.

Sporny samochodów był wykorzystany przez J.J. do realizacji czynności jako prezesa zarządu spółki jak i osoby fizycznej, w tym prowadzącej odrębną działalność - gospodarstwo rolne. Spółka nie posiadała innego samochodu. WSA zauważył, że przyjmuje się, iż każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - ze względu na swoje cechy konstrukcyjne - służy co do zasady użytkowi "mieszanemu", a zatem wszystkie wydatki z nim związane podlegają ograniczeniu w odliczaniu do 50%, a ustalenia w niniejszej sprawie tej zasadzie nie zaprzeczyły.

W konsekwencji, zdaniem WSA, organy zasadnie stwierdziły, że w sprawie nie zaistniała przesłanka z art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT. Z redakcji tego przepisu wynika bowiem, że warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Skoro w sprawie dowiedziono, że pojazd służył użytkowi mieszanemu, to nie można przyjąć, że spółka była zwolniona z prowadzenia ewidencji przebiegu. Fakt oddania pojazdu w użytkowanie J.J. nie świadczy o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą.

Sąd zgodził się ze spółką, że ujawnienie zmiany w KRS nie świadczy o tym, że dopiero od tego podmiot rozpoczyna prowadzić daną działalność. Co do deklaratoryjnego charakteru wpisu w KRS nie ma wątpliwości. Jednak o tym, że spółka nie prowadziła działalności w zakresie najmu samochodu świadczyło szereg innych okoliczności.

Podsumowując WSA uznał, że sporny samochód był wykorzystany przez J.J. do realizacji czynności jako prezesa zarządu spółki jak i osoby fizycznej, w tym prowadzącej odrębną działalność. To zaś oznacza, że spółce nie przysługiwało prawo do pełnego zadeklarowanego przez spółkę odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących leasingu operacyjnego dotyczącego tego samochodu. Taka możliwość istniałaby w sytuacji, w której elementem działalności gospodarczej spółki byłyby komercyjny wynajem pojazdów samochodowych osobom trzecim lub pracownikom na zasadach rynkowych, a taka sytuacja w sprawie - zdaniem sądu - nie wystąpiła.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 15 października 2020 r., sygn. akt I SA/Go 292/20 - pełna treść wyroku

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: wojewódzki sąd administracyjny (wsa), najem, wyrok, odliczenie vat od samochodu

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...