WSA. Korygowanie błędnych danych nabywcy na fakturze

Możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek w elementach danych nabywcy, czyli np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi. Dyrektor KIS słusznie wskazał, że wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu będącego stroną danej transakcji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

 

Podatnik prowadzi działalność w zakresie usług budowlanych zarówno jako działalność na własne nazwisko, jak też i działalność w formie spółki cywilnej. Umowę spółki cywilnej zawarł z ojcem. Prowadząc działalność przez lata podatnik dokonywał księgowań dokumentów zarówno spółki, jak i dokumentów wystawianych na własne nazwisko w jednych urządzeniach księgowych, tj. w tych samych rejestrach księgowych i tej samej KPiR co było ewidentnie błędem i jako takie wymaga sprostowania. Przystąpił zatem do korygowania ww. zapisów i w związku z tym do składania skorygowanych zeznań i deklaracji podatkowych. W toku korygowania zapisów w urządzeniach księgowych za lata 2016-2018 ujawniono, że część faktur zakupu została wystawiona nie na te podmioty, których wydatki te dotyczyły tj. część faktur wystawionych na spółkę dotyczyło w rzeczywistości działalności prowadzonej na własne nazwisko podatnika.

Przedsiębiorca, we wniosku o interpretację, zadał pytanie, czy ww. faktury wystawione błędnie przez sprzedawcę na spółkę cywilną mogą zostać skorygowane wystawioną przez nabywcę notą korygującą w zakresie zmiany nabywcy/odbiorcy faktury. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. Zdaniem organu, możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek w elementach danych nabywcy, czyli np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi. Wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu będącego stroną danej transakcji. Jedynym sposobem naprawienia błędu polegającego na błędnym wskazaniu na fakturze nabywcy, jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Korygowanie faktury w tym zakresie należy do obowiązków wystawcy faktury (sprzedawcy), który koryguje fakturę pierwotną wystawiając fakturę korygującą.

 

 

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który oddalił skargę podatnika:

Sąd podzielił stanowisko Dyrektora KIS, że możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek w elementach danych nabywcy, czyli np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi. Organ słusznie wskazał, że wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu będącego stroną danej transakcji.

Jak stwierdził WSA, podatnik nie ma racji jeżeli chodzi o możliwość zmian w fakturach nabycia czy też sprzedaży, dotyczących nabywców lub sprzedawców, także przez jej nabywcę, przez wystawienie noty korygującej na podstawie art. 106k ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten umożliwia bowiem zmianę podmiotową faktury. W formie noty korygującej możliwe jest poprawienie pomyłek odnoszących się tylko do konkretnego podatnika (kontrahenta) wymienionego na wystawionej fakturze, a nie całkowita zmiana podmiotu na inny jako stronę transakcji.

Zdaniem sądu, nie ulega wątpliwości, że w istocie faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur, których celem jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Przy czym jak wynika jednoznacznie z treści art. 106k ust. 1 ustawy o VAT podmiotem uprawnionym do wystawienia noty korygującej jest nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki. W przedstawionym stanie faktycznym nie chodzi natomiast o pomyłkę. Jej istotą jest całkowita zmiana podmiotu na inny jako stronę transakcji.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 20 października 2022 r., sygn. akt I SA/Ol 347/22 - pełna treść wyroku

 

Redakcja podatki.biz

 

(Business photo created by pressfoto - www.freepik.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...