Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Artykuły Partnerów

18.11.2019

Wpłaty na PPK a podatki pracodawcy

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały już wdrożone przez pierwsze firmy w Polsce. Wkrótce dołączą do nich kolejne. Warto zatem wyjaśnić, czy wpłaty dokonywane na PPK przez pracodawcę wpływają na jego obciążenia podatkowe.

Kończy się właśnie pierwszy etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w największych firmach działających w Polsce. Od 1 lipca 2019 roku niemal 3900 firm podpisało umowy o zarządzanie PPK z instytucjami finansowymi. Termin na zawarcie takiej umowy minął 25 października. Kolejny ważny termin mijał 12 listopada – do tego dnia firmy powinny podpisać umowy o prowadzenie PPK. Wciąż jeszcze 65% polskich pracowników nie podjęło decyzji o tym, czy przystąpi do PPK, jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Finansami i Aktywami. Jednocześnie jedna czwarta badanych jest przekonana, że pracownicze Plany Kapitałowe mają więcej zalet niż wad.

– Częste zmiany w polskim systemie emerytalnym sprawiają, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy czują się nimi nieco zdezorientowani. To przekłada się również na negatywne postrzeganie PPK przez niektóre osoby. Często wynika to z niewiedzy. Dlatego konieczne jest kontynuowanie dużych akcji informacyjnych na temat PPK zarówno przez państwo, jak i przez instytucje finansowe zarządzające aktywami PPK, a także przez pracodawców – zauważa ekspert portalu https://ppk.info/. – Ci ostatni również potrzebują rzetelnych informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, a szczególnie na temat kosztów z tym związanych i wpływu opłacenia składek na wysokość podatków.

Wdrożenie PPK – jakie koszty poniesie pracodawca?

Obowiązek uruchomienia PPK w firmie ciąży na pracodawcy. Musi on zatem liczyć się nie tylko z kosztami związanymi z wpłatami składek na rzecz pracowników, ale również z kosztami administracyjnymi i biurokratycznymi. Proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych zajmuje kilka miesięcy, co dobrze pokazują doświadczenia największych firm w Polsce.

Pierwsze koszty mogą pojawić się już na etapie wyboru instytucji zarządzającej PPK. Oczywiście pracodawca może dokonać takiego wyboru samodzielnie (w porozumieniu z pracownikami), ale trzeba mieć na to czas. Dlatego wielu pracodawców decyduje się na skorzystanie z pomocy kancelarii prawnych, zewnętrznych doradców, firm HR, brokerów ubezpieczeniowych itd. To generuje koszty.

Nie można także zapomnieć o kosztach związanych ze zmianami w systemach informatycznych i systemach księgowych. Czasami wystarczy tylko aktualizacja oprogramowania, ale niekiedy konieczna będzie jego wymiana na inne. Taka zmiana aplikacji używanych w firmie to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Do tego obsługa umów, deklaracji i wszelkich spraw związanych z PPK najczęściej wymaga zatrudnienia co najmniej jednego dodatkowego pracownika, a czasami więcej osób. Nie można również zapomnieć o kosztach związanych z działaniami informacyjnymi jak na przykład szkolenia dla pracowników, materiały, foldery itp.

Koszty wpłat pracodawcy na PPK

Co miesiąc pracodawca będzie ponosił również koszty związane z opłacaniem składek za swojego pracownika. Podstawowa wpłata pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto zatrudnionej osoby. Należy jednak przypomnieć, że pracodawca może także zadeklarować dodatkową wpłatę w maksymalnej wysokości 2,5%, co może być formą systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie. Trzeba także zwrócić uwagę, że wpłata dokonana przez pracodawcę nie jest zaliczana do podstawy wymiaru składek ZUS, jakie naliczane są za pracownika. Dzięki temu koszt pracodawcy z tytułu uczestnictwa pracownika w PPK ogranicza się w tym przypadku tylko do wysokości wpłaconej składki.

Całkowity koszt wpłat dokonywanych przez pracodawcę co miesiąc zależy z jednej strony od tego, ilu pracowników przystąpiło do PPK, a z drugiej – od wysokości wynagrodzeń tych pracowników oraz od tego, czy płacone są dodatkowe składki przez pracodawcę.

Jak PPK wpłyną na podatki pracodawcy?

Do tej pory koncentrowaliśmy się na kosztach i wydatkach pracodawcy związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Teraz należy zapytać, czy te wszystkie koszty pracodawca może sobie jakoś zrekompensować, na przykład na polu podatkowym.

Okazuje się, że wydatki poniesione w związku z PPK są podstawą do obniżenia zobowiązania podatkowego pracodawcy. W art. 22 ust. 1ba Ustawy o PPK czytamy: kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z tej ustawy.

Natomiast ten sam artykuł, ale w ust. 6bc, stwierdza, że wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy […] stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem, że zostaną odprowadzone w terminie określonym w tej ustawie. Te zapisy są potwierdzeniem, że pracodawca może zoptymalizować swoje podatki dzięki PPK. Więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych dowiesz się tutaj.

Wpłaty na PPK stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodu. Warto jednak pamiętać, że to także inne korzyści, jak na przykład niedrogi program motywacyjny (kto pracuje lepiej, dostaje wyższe dopłaty) czy sposób na budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Takie zalety PPK pracodawca również powinien wziąć pod uwagę.

Artykuł Partnera

Hasła tematyczne: pracownicze plany kapitałowe (ppk)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz