Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

28.04.2017

Wniesienie aportu. Skutki podatkowe w VAT

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez „dostawę towarów”, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez „towary” – w świetle art. 2 pkt 6 – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast „świadczeniem usług” – w myśl art. 8 ust. 1 – jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Ustawa o VAT nie zawiera jednak odrębnych przepisów dotyczących opodatkowania aportu. Oznacza to, że wniesienie aportu stanowi czynność o charakterze odpłatnym w rozumieniu regulacji o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem według ogólnych zasad.

Podleganie opodatkowaniu czynności wniesienia aportów oznacza, że:

  1. czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu, jeśli wnoszącym aport jest podatnik VAT,
  2. wniesienie aportu będzie podlegało opodatkowaniu, jeśli przedmiotem aportu jest czynność podlegająca opodatkowaniu VAT,
  3. aport będzie podlegał opodatkowaniu w sposób uzależniony od tego, co jest przedmiotem aportu.

Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w świetle art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych).

Przykład:

Spółka A – podatnik VAT czynny – będąca właścicielem maszyny wnosi tę maszynę jako wkład niepieniężny do spółki B.

Aport taki będzie opodatkowany stawką podstawową 23%, jako dostawa towarów. W przypadku gdyby była to np. maszyna do składu drukarskiego (wymieniona w poz. 98 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), zastosowanie znalazłaby stawka 8%.

Przykład:

Spółka A – podatnik VAT czynny – posiadająca patent na wynalazek wnosi ten patent jako wkład niepieniężny do spółki B.

Aport taki będzie opodatkowany stawką podstawową 23%, jako świadczenie usługi polegającej na przeniesieniu praw do wartości niematerialnych i prawnych, dla których nie przewidziano stosowania stawek obniżonych.

Warto podkreślić, że w konkretnej sytuacji aport może być również zwolniony z VAT, jeżeli przedmiot aportu mieści się w zakresie wskazanym w art. 43 ustawy o VAT. Taka sytuacja ma często miejsce w razie aportu nieruchomości, których dostawa (aport) może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a.

Marek Kanczew

W maju zapraszamy Państwa do Krakowa na szkolenie pt. Przekształcenia przedsiębiorstw - aspekty prawne i podatkowe. 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz