09.05.2019: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Wkrótce wejdzie w życie ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych

Już w maju br. w życie wejdzie większość przepisów nowej ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W efekcie polskie prawo zostanie dostosowane do unijnych regulacji. Nowe przepisy zobowiążą podmioty publiczne do zapewnienia, że strony internetowe i aplikacje będą w większym stopniu dostępne dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Unijna dyrektywa 2016/2102 zobowiązuje kraje członkowskie Unii Europejskiej do dbania o większą dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W konsekwencji poszczególne państwa mają brać pod uwagę zasady Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), przewidujące dążenie do spełniania czterech kluczowych kryteriów (funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość). Dzięki temu strony i aplikacje powinny stawać się bardziej dostępne dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Podmioty publiczne zostaną zobowiązane do sporządzania cyfrowych deklaracji dostępności. Publikacja takiego dokumentu wymagać będzie sprawdzenia dostępności cyfrowej strony internetowej czy aplikacji mobilnej. W założeniu dzięki deklaracji osoba niepełnosprawna będzie mogła dowiedzieć się, czego może się spodziewać przy korzystaniu z danej strony/aplikacji.

Co istotne, informacje zawarte w deklaracjach będą każdego roku poddawane przeglądom, a nadzór sprawować ma resort właściwy do spraw informatyzacji. Niewywiązywanie się z nowych obowiązków podlegać ma karom finansowym.

Zmiany wprowadza ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 23 maja 2019 r.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp

Hasła tematyczne: informacja publiczna

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...