Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

04.03.2019

Wkrótce w Poznaniu: Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej

Omówienie zagadnień rzeczywistych potrzeb w zakresie księgowości, pojawiających się w praktyce codziennej działalności wspólnot mieszkaniowych i podanie sposobu ich rozwiązania jest celem szkolenia, które już wkrótce (14.03.2019 r.) odbędzie się w Poznaniu. Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości, osób, które rozliczają lub planują rozliczać wspólnoty mieszkaniowe służy poszerzeniu wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń okresowych wspólnot mieszkaniowych.

Omówienie zagadnień rzeczywistych potrzeb w zakresie księgowości, pojawiających się w praktyce codziennej działalności wspólnot mieszkaniowych i podanie sposobu ich rozwiązania jest celem szkolenia, które już wkrótce (14.03.2019 r.) odbędzie się w Poznaniu. Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości, osób, które rozliczają lub planują rozliczać wspólnoty mieszkaniowe służy poszerzeniu wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń okresowych wspólnot mieszkaniowych.

Oto szczegółowy program szkolenia:

1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych

 • Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

 • Obowiązki rejestracyjne: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS

 • Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego i podatku od towarów i usług

2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali

 • Ewidencja pozaksięgowa kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej

 • Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej

 • Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokali

3. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości

 • Teoria rachunkowości - zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości

 • Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości

 • Przykładowy Plan Kont wspólnot mieszkaniowych

 • Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych - dekretacja

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych

 • Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych

4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych

 • Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych

 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej

 • Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych

5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych

 • Rozliczenie kosztów dostarczania gazu

 • Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody

 • Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • Rozliczenie kosztów wody i ścieków w podziale na poszczególnych użytkowników lokali wspólnoty mieszkaniowej

6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

 • Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

 • Wyznaczenie wysokości zaliczek

7. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych

 • Dane do opracowania planu gospodarczego

 • Sporządzanie planu gospodarczego

 • Zakres rzeczowy planu gospodarczego

 • Zmiany planu gospodarczego

 • Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej

8. Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych

 • Tryb zwołania zebrań według ustawy o własności lokali

 • Tryb głosowania uchwał

 • Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości

 • Przebieg zebrania wspólnoty

 • Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu

 • Uchwały i listy do glosowania

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu - formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje znajdziecie tutaj

 

Hasła tematyczne: szkolenie: rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »