16.03.2018: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Wizy pracownicze dla Ukraińców – NIK o problemach z systemem

W latach 2014-2016 polskie konsulaty na Ukrainie wydały ponad 3 mln wiz, z czego 1,3 mln to wizy pracownicze. Jak ocenia Najwyższa Izba Kontroli, uproszczony system pozyskiwania pracowników był także wykorzystywany do wyłudzania wiz, czego efektem były przyjazdy cudzoziemców w innych celach niż zarobkowe.

W 2012 r. Polska wprowadziła uproszczony system zatrudniania pracowników, który pozwala na pracę jedynie po rejestracji w urzędzie pracy pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

„Od 2014 r. liczba wydanych na Ukrainie wiz pracowniczych rośnie co roku o ok. 200 tys. Według danych MSZ w 2014 r. było to 223 tys. wiz, w 2016 r. - ponad 652 tys., a w 2017 r. wydano aż 845 tys. takich wiz” – czytamy w raporcie NIK.

Przeprowadzone przez NIK kontrole wykazały, że uproszczony system zatrudniania cudzoziemców pozwalał na składanie fałszywych oświadczeń, które były w efekcie często przedmiotem nielegalnego obrotu.

Jak tłumaczy NIK, w praktyce dochodziło do wyłudzania wiz pracowniczych i wykorzystywania ich jedynie do uzyskania prawa wjazdu i pobytu na terenie Polski. Z kontroli ponad 24 tys. zarejestrowanych oświadczeń lub wydanych zezwoleń wynika, że aż 72 proc. cudzoziemców przekroczyło granicę Polski, jednak nie podjęło deklarowanego zatrudnienia.

Na początku 2018 r. wprowadzono zmiany w systemie – od tego czasu funkcjonują rejestry spraw dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, a także ewidencje tego rodzaju oświadczeń. Dostęp do ewidencji ma m.in. konsul, co ma mu pozwalać na weryfikację dokumentów.

mp

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik), wizy, pracownik, nik, ukraina, ukraińska imigracja

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...