Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

30.03.2016

Więcej pracujących będzie mogło wstępować do związków zawodowych

Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni otrzymają możliwość zakładania i wstępowania do związków zawodowych – wynika z projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, który przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. W efekcie ustawa zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2015 r.

Obecne brzmienie ustawy o związkach zawodowych nie daje możliwości tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też umowy o świadczeniu usług. Podobnie jest z osobami samozatrudnionymi.

W wyroku z 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt – K 1/13) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że takie unormowanie jest zbyt wąskie i niezgodne z ustawą zasadniczą. Jak stwierdzono, nie powinno mieć większego znaczenia to, w jakiej formie i na jakiej podstawie dana osoba świadczy pracę zarobkową.

„W projektowanej regulacji dokonano zmiany, zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny, art. 2 ust. 1 u.z.z. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową. W konsekwencji wprowadzono również do ustawy o związkach zawodowych definicję pojęcia osoby wykonującej pracę zarobkową” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W efekcie przepisy umożliwiające zakładanie i wstępowanie do związków zawodowych będą obejmować również osoby świadczące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy (osoby zaliczane na gruncie konstytucyjnym do kategorii pracowników), przy czym praca taka musi być świadczona przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 marca 2016 r.) o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz