Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

24.02.2020

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - wyszukiwarka Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów udostępniło wyszukiwarkę wydanych Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). Ma to znaczenie dla wszystkich podatników, mających problem z zastosowaniem właściwej stawki VAT - bowiem wydana przez organ podatkowy na wniosek dowolnego z podatników Wiążąca Informacja Stawkowa ma moc ochronną również dla innych podatników (po zakończeniu okresu przejściowego - czyli od 1.04.2020 r., i na zasadach określonych w ustawie o VAT - o czym za chwilę).

Wyszukiwarka WIS znajduje się pod tym linkiem (otwiera stronę w nowym oknie).

Przypomnijmy, korzystając z okazji kilka kluczowych informacji o Wiążącej Informacji Stawkowej

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. Z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy (na zasadach określonych w ustawie o VAT [1]).

WIS zawiera opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, ich zidentyfikowanie wg odpowiedniej klasyfikacji [2] i właściwą stawkę podatku VAT [3].

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIS jest możliwe od 1 listopada 2019 r. – przy czym WIS może dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

W okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., w zakresie stawek VAT obowiązujących do 31 marca 2020 r. można jeszcze wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego, wydawaną zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Od 1.04.2020 r. będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

  • Nomenklatury scalonej (CN),

  • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),

  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)

  • oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek tego podatku [6].

Rozwiązanie przejściowe ma w założeniu umożliwić podatnikom zapoznanie się z nowym systemem i wcześniejsze otrzymanie istotnych dla nich informacji nt. opodatkowania towarów i usług w nowych realiach.

Ochrona wynikająca z WIS

WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem [4]. Z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy – na warunkach określonych w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT [5].

Ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., będzie skuteczna dopiero w stosunku do czynności (dostawy towarów i świadczenia usług), dokonanych po 31 marca 2020 r. [7].

Od tego momentu w zakresie objętym WIS nie będą też wydawane interpretacje indywidualne [8].

Okres przejściowy (1 listopada 2019 r. - 31 marca 2020 r.)

Mając na uwadze, że :

  • obecnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2008 stosowana będzie do celów VAT do 31 marca 2020 r.,

  • nowa matryca stawek i ochrona wynikająca z WIS będzie obowiązywała dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., nie są wydawane WIS dotyczące klasyfikowania towarów albo usług według obecnie obowiązującej PKWiU 2008 (z wyjątkiem wskazanym poniżej).

Dotyczy to m.in. przypadków występowania przez podatników o WIS na potrzeby stosowania przez nich w tym okresie przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego – również w zakresie stawek podatku VAT czy MPP – w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., można wystąpić o interpretację indywidualną.UWAGA - WYJĄTEK

Od 1 listopada 2019 r. można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od tego samego dnia (tj. 1 listopada 2019 r.), jednak wyłącznie w odniesieniu do towarów albo usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r., tj.:

  • wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),

  • wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).

Wymienione wydawnictwa już od 1 listopada 2019 r. identyfikowane są na potrzeby określenia stawki podatku według Nomenklatury scalonej (CN) – wydawnictwa drukowane oraz na nośnikach fizycznych (towary) oraz w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) – e-wydawnictwa (traktowane na gruncie przepisów VAT jako usługi). Szczegółowy ich katalog zawarty jest w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.

Ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym (tj. 1 listopada 2019 r. – 31 marca 2020 r.), dotyczących wymienionych wydawnictw książkowych i prasowych, jest skuteczna w odniesieniu do tych czynności (dostaw towarów i świadczenia usług), które:

  • zostaną wykonane po dniu, w którym WIS zostanie doręczona – w przypadku podatnika, dla którego została ona wydana [9] lub

  • w odniesieniu do tych czynności, które zostaną wykonane po dniu zamieszczenia WIS w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS – w odniesieniu do innych podmiotów korzystających z WIS [10].

Kto wydaje WIS

WIS wydawane są przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Opracowanie na podstawie informacji Krajowej Informacji Skarbowej


E-kurs warsztatowy

Do 27.02.2020 r. przyjmujemy zapisy na e-kurs

Stosowanie stawek VAT od kwietnia 2020 r. z ćwiczeniami

U W A G A

Każdy Uczestnik otrzyma przed rozpoczęciem szkolenia plik, zawierający kompletną bazę PKWiU 2008, PKWiU 2015 oraz Nomenklaturę scaloną (CN).


Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

[2] Nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – w odniesieniu do towarów, aktualna, tj. obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) – w odniesieniu do usług

[3] art. 42a ustawy o VAT

[4] art. 42c ust. 1 ustawy o VAT

[5] art. 42c ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT

[6] art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.

[7] art. 7 ust. 4 i 5 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.

[8] art. 14b § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

[9] art. 8 ust. 3 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.

[10] art. 8 ust. 4 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz