12.08.2022: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Weszła w życie nowa ustawa o dodatku węglowym

W piątek weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Wsparcie wynosi 3000 zł i ma charakter jednorazowy. O dodatek będą mogły wnioskować gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania są m.in. kotły, kuchnie czy piece zasilane węglem kamiennym, brykietem albo peletem zawierającymi minimum 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Aby otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 3000 zł, konieczne będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Co ważne, dodatek nie będzie dostępny dla osób, które już wcześniej skorzystały z poprzedniego instrumentu wsparcia (możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę). Wypłata dodatku węglowego będzie przy tym zwolniona z podatku dochodowego PIT, a wsparcie ma być też wyłączone spod egzekucji administracyjnej i cywilnej oraz nieuwzględniane przy ustalaniu kryterium dochodowego przyznania określonych świadczeń socjalnych.

„Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane do dnia 30 listopada 2022 r. na piśmie lub drogą elektroniczną – do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń” – tłumaczy prezydencka kancelaria.

Wsparcie będzie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz ma być w 2022 r. zasilony kwotami pochodzącymi z wypłat z zysku NBP.

Zmiany wprowadza ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692).

Nowe przepisy weszły w życie 12 sierpnia 2022 r.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...