Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

12.09.2019

Warszawa: Najnowsze zmiany w podatku PIT 2019

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem rozliczanym rocznie. Ustawodawca nie powinien zatem wprowadzać w trakcie roku przepisów, które zmieniają zasady odprowadzania tego podatku. Wyjątkiem mogą być zmiany korzystne dla podatników, a wyjątkowo dużo takich zmian wchodzi w życie w trakcie 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające zwolnienie z podatku dochodowego części przychodów dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Natomiast od 1 października mają zacząć obowiązywać przepisy zmniejszające pierwszą stawkę podatkową z 18 na 17 % i podwyższające koszty uzyskania przychodu. Na przyjęcie przez ustawodawcę oczekuje również zwolnienie z podatku dla marynarzy pływających nie tylko na polskich statkach. 

Jednocześnie, w trakcie 2019 r., Minister Finansów wydanymi rozporządzeniami oraz oficjalnymi wyjaśnieniami próbował trochę naprawić część niefortunnych przepisów, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.; odroczono wejście w życie przepisy o exit-tax i podatku u źródła, wyjaśniono wątpliwości dotyczące ulgi dla innowacyjnych (IP Box).

Szczegółowy program szkolenia:

I. Ulga dla osób, które nie ukończyły 26 lat obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r.

 • Zakres ulgi

- Przychody objęte zwolnieniem

- Podatnicy objęci ulgą, ograniczenia dla nierezydentów

 • Korzystanie z ulgi w 2019 r

- Oświadczenie dla płatnika

- Zasady ustalania kosztów, pobór zaliczek

 • Ulga w 2020 r.

- Obowiązki płatników, ustalanie kosztów, zaliczek

- Oświadczenie o zwolnieniu płatnika z obowiązku stosowania ulgi

II. Planowane zmiany wchodzące w życie od 1 października 2019 r.:

 • Obniżenie pierwszej stawki podatku do 17%

- Zasady obowiązujące w miesiącach X-XII 2019 r.

- Stawka 17,75%

- Kwota wolna od podatku

- Zasady poboru zaliczek

- Obniżenie zaliczki dla podatników uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej

 • Zasady obowiązujące od 2020 r.

- Skala podatkowa oraz kwota wolna od podatku

- Podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów

- Zasady obowiązujące w okresie X-XII 2019 r.; koszty miesięczne i limity roczne za 2019 r.

- Zasady obowiązujące od 2020 r. - koszty miesięczne i limity roczne

III. Zwolnienie w PIT dochodów uzyskiwanych przez marynarzy pracujących na statkach państw UE i EOG

IV. Exit-tax - przepisy obowiązujące od 1.1.2019 r. i zmiany wprowadzone w trakcie 2019 r.

 • Stawki podatku dla osób fizycznych
 • Zdarzenia powodujące powstanie dochodu z niezrealizowanych zysków

- przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP

- zmiana rezydencji podatkowej

 • Dochód z niezrealizowanych zysków
 • Limit wartości rynkowej składników majątku
 • Zwolnienia z podatku, zwrot zapłaconego podatku
 • Zmiany, które weszły w życie w trakcie 2019 r.

- deklaracja PIT-NZ

- przedłużenie terminów do wpłaty podatku 

  V. IP Box - ulga dla podatników uzyskujących dochody z praw własności intelektualnej 

 • 5% stawka podatku do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 • Prawa własności intelektualnej
 • Wysokość dochodu podlegającego uldze
 • Zasady ustalania kosztów
 • Obowiązki podatników

- wyodrębnienie preferencyjnie opodatkowanych dochodów w księgach

- zasady prowadzenia ksiąg

 • Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 15.07.2019 r.

  VI. Podatek u źródła - obowiązki polskich płatników w zakresie podatku, zmiany obowiązujące od 2019 r.

 • Obowiązki płatników w zakresie podatku u źródła

- rozpoznanie obowiązku poboru podatku - stawki podatku u źródła - obliczenie i pobór podatku (ubruttowienie) - odprowadzenie podatku - terminy - roczne deklaracje podatkowe (PIT-8AR, CIT-10Z) - informacja IFT

 • Regulacje obowiązujące od 2019 r.

- obowiązki płatnika przy wypłatach przekraczających 2 mln zł - zwrot podatku - możliwość niepobrania podatku (oświadczenie płatnika) - nowa definicja rzeczywistego właściciela

 • Odroczenie nowych regulacji do 30 czerwca 2019
 • Projekt objaśnień z 19.06.2019 r. w sprawie zasad poboru podatku u źródła.

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: najnowsze zmiany w podatku pit

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »