Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

11.08.2017

VAT od wydatków na reprezentację jako koszt podatkowy

Czy może stanowić koszt uzyskania przychodu naliczony podatek VAT związany z wydatkami na reprezentację, które stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztu uzyskania przychodu?

Z treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Od 1 grudnia 2008 r. został skreślony art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, z którego wynikało, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zatem, do 30 listopada 2008 r. VAT naliczony związany z wydatkami na reprezentację mógł być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ był to podatek, o który podatnikowi VAT nie przysługiwało obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT. Możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów wynikała z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46 ust. 1 lit. a) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na powyższe od 1 grudnia 2008 r. podatek VAT naliczony związany z wydatkami na reprezentację, wyłączonymi z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ale mającymi związek z czynnościami opodatkowanymi VAT, może być co do zasady odliczany od VAT należnego i nie powinien być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Przy odliczaniu podatku naliczonego należy mieć na uwadze przepisy art. 88 ustawy o VAT, w szczególności zakaz odliczania podatku VAT od zakupionych usług noclegowych i gastronomicznych.

Jednocześnie, niepodlegająca odliczeniu kwota podatku od towarów i usług naliczonego związana z zakupem towarów i usług wykorzystywanych na cele reprezentacji i w celu świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług stanowi koszt uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przykładowo: interpretacja indywidualna z 19 lutego 2015 r., nr IPTPB3/423-398/14-4/GG - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi) - dop. red.

Podstawa prawna:

  • Art. 16 ust. 1 pkt 46 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z pózn. zm.),
  • Art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.).

Krajowa Informacja Skarbowa

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz