Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

16.04.2015

VAT na montaż rolet zewnętrznych i bram garażowych

W przypadku usług polegających na montażu urządzeń związanych z budynkami należy wnikliwie badać charakter wykonywanego świadczenia. Stawkę obniżoną VAT można zastosować tylko do takich usług, które będą się charakteryzowały odpowiednio silnym powiązaniem montowanego urządzenia i budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Interpelacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 marca 2015 r., sygn. IBPP2/443-1136/14/Icz, dotyczyła przedsiębiorcy zajmującego się m.in. montażem aluminiowych rolet zewnętrznych oraz bram garażowych w ramach budowy, remontu, modernizacji oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych i użytkowych. Rolety oraz bramy były wykonywane na indywidualne zamówienie klienta. Świadczenie kompleksowo wykonane przez podatnika polegało na dopasowaniu i trwałym zamontowaniu urządzeń. Montaż wiązał się z pracami budowlanymi, takimi jak kucie elewacji, gipsowanie i tynkowanie.

Podatnik powziął wątpliwość odnośnie stawki VAT, którą powinien zastosować do wykonywanych przez siebie usług.

Ramy prawne

Podstawowa stawka VAT wynosi 23%, o czym stanowi 41 ust. 1 w zw. z 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT).

Istotą interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach było to, czy i na jakich warunkach, podatnik mógł stosować stawkę obniżoną 8%. Podstawą do zastosowania stawki 8% do usług podatnika mógł być art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Z powyższej regulacji wynika, że zastosowanie stawki obniżonej do usług podatnika zależało od spełnienia dwóch warunków:

  1. usługi te musiały zostać uznane za budowę, remont, modernizacje, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych bądź ich części,
  2. usługi powinny dotyczyć obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Społeczny program mieszkaniowy

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zakwalifikowanie danego lokalu do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zależy więc od odpowiedniej klasyfikacji tego obiektu w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozpatrywanej interpretacji przynajmniej niektóre usługi montażowe podatnika były wykonywane przy takich obiektach budowlanych.

Sam montaż nie zawsze jest remontem

Uznanie, że dana usługa jest związana z obiektem budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, nie zawsze jednak wystarcza do zastosowania stawki obniżonej. Do zastosowania stawki 8% konieczne jest bowiem uznanie danej usługi za remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę budynku.

W analizowanej przez organ podatkowy sytuacji usługi podatnika polegały na montażu określonych urządzeń (rolet zewnętrznych i bram garażowych). Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że usługi montażu mogą być w niektórych przypadkach uznane za remont. Konieczne jest jednak silne związanie montowanego urządzenia z danym obiektem budowlanym. Remont ze swej istoty powinien bowiem polegać na przywróceniu stanu poprzedniego lub poprawie wartości użytkowej obiektu. Tym samym montaż urządzeń, żeby mógł być uznany za remont, musi się odbywać z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych lokalu.

Rolety zewnętrzne

Organ podatkowy uznał, że montaż aluminiowych rolet zewnętrznych może być uznany za remont oraz za termomodernizację. Zamontowanie rolet miało na celu ochronę budynku przed wpływem warunków atmosferycznych oraz poprawę bilansu cieplnego. Ponadto rolety wiązały się z zabezpieczeniem antywłamaniowym.

Zdaniem organu podatkowego okoliczności te przesądzały o wysokim stopniu konstrukcyjnego powiązania rolet z budynkiem. Tym samym montaż tych urządzeń łączy się trwale z zabudową. To zaś pozwala na zakwalifikowanie takiej usługi jako remontu (termomodernizacji) w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. W konsekwencji podatnik do świadczonych usług mógł zastosować stawkę 8%.

Bramy do garaży

Organ podatkowy wskazał, że montaż bramy może być uznany za usługę remontu opodatkowaną stawką obniżoną tylko wtedy, gdy brama jest integralną częścią budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym. Warunku tego nie spełnia montaż w garażu wolno stojącym. W konsekwencji do takich usług zastosowanie znajdzie stawka podstawowa 23%.

Inaczej może być wtedy, gdy pomieszczenie garażowe stanowi część budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wtedy bowiem zamontowanie bramy może być uznane za remont budynku. Będzie tak jednakże tylko wówczas, gdy montowana brama stanowi integralną część obiektu. Musi więc istnieć silne powiązanie tego urządzenia i lokalu. Tylko w takim wypadku montaż będzie uznany za remont i w konsekwencji opodatkowany stawką obniżoną 8%.

Podsumowanie

Interpelacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach pokazuje, że w przypadku usług polegających na montażu urządzeń związanych z budynkami należy wnikliwie badać charakter wykonywanego świadczenia. Stawkę obniżoną VAT można zastosować tylko do takich usług, które będą się charakteryzowały odpowiednio silnym powiązaniem montowanego urządzenia i budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Michał Samborski
Młodszy konsultant podatkowy ECDDP Sp. z o.o.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz