VAT: Kim są podatnicy VAT?

Ze statusem podatnika VAT wiążą się szczególne obowiązki i uprawnienia. Najważniejsze z nich to konieczność naliczania i odprowadzania podatku VAT przez czynnych podatników tego podatku i możliwość jego odliczania. Ustawa o podatku od towarów i usług dość szeroko określa grupę, należącą do podatników VAT.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak natomiast wynika z art. 15 ust. 2 ustawy VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

"Dla oceny, czy podatnik prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy ma istotne znaczenie, czy była ona prowadzona na przestrzeni kilku lat, a nie okresu za który została wydana decyzja podatkowa. Znaczenie ma zorganizowanie faktyczne tej działalności, na co składa się zespół celowych, uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, mieszczących w sobie czynności przygotowawcze oraz fazę realizacji" (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 03.01.2023r. I SA/Gd 1097/22).

 

 

Warto także zwrócić uwagę, że na gruncie podatku VAT nie mamy do czynienia z transparentnością spółek osobowych. Przykładowo spółka jawna czy też spółka cywilna jest osobnym podatnikiem podatku VAT względem wspólników tychże spółek.

Ponadto możemy wskazać, że na mocy art. 15 ust. 1a ustawy VAT podatnikiem jest również przedsiębiorstwo w spadku, które uznaje się za podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego podatnika.

Przedsiębiorstwo w spadku jest podatnikiem podatku VAT w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

1) zarządu sukcesyjnego albo

2) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: podatnik vat, podatnik vat czynny, czynny podatnik vat

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...