Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Fakturowanie VAT

08.05.2018

VAT 2018: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP nabywcy

Wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posługujących się takim numerem będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. Jednakże podkreśla się, że kasa rejestrująca służy do rejestrowania sprzedaży na rzecz konsumentów. Podatnik VAT natomiast powinien otrzymywać wyłącznie faktury, ponieważ to one generują prawo do odliczenia VAT. Zmiana regulacji ma dotyczyć szczególnej sytuacji, gdy podatnik nie odbiera od sprzedawcy od razu faktury, tylko paragon fiskalny - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 21204 do ministra finansów w sprawie kas fiskalnych i odroczenia wejścia w życie planowanej nowelizacji oraz zwiększenia ulgi na zakup nowych kas w związku z wprowadzeniem nowych wymogów prawnych

Szanowna Pani Minister,

na zasadzie art. 192 Regulaminu Sejmu, wnoszę interpelację w sprawie możliwości odłożenia w czasie wejścia w życie planowanych nowelizacji dotyczących kas fiskalnych. Z założeń prawodawcy wynika, że firmy w Polsce będą musiały wymienić ok. 1,8 mln kas fiskalnych, by umieszczać NIP na paragonie, jak również będą musiały zakupić kolejne, działające online. Z informacji, które posiadam kas takich się jeszcze nie produkuje, więc szybki zakup ich jest niemożliwy. Przedsiębiorcom, którzy wystawią fakturę VAT na podstawie paragonu bez NIP-u kupującego, grozić będą kary. Sankcja wyniesie aż 100 proc. podatku wykazanego na takiej fakturze. Problemem dla przedsiębiorców nie jest jednak to, że będą musieli wymienić kasę fiskalną na taką, która będzie mogła drukować paragon fiskalnych z numerem NIP konsumenta, ale fakt, że w nieodległym czasie ustawodawca będzie wymagał wprowadzenia kas fiskalnych działających online.

 

Zobacz również:

Mikro e-kurs: Kasy fiskalne - zasady stosowania, rejestracja obrotu, zwolnienia ze stosowania kas

 

Dotyczy to m.in. mechaników i stacji benzynowych, gdzie kasy online będą musiały funkcjonować już od początku 2019 r., czy placówek gastronomicznych, hoteli i pensjonatów, obowiązek dotknie od 1 lipca 2019 r., a fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy, siłowni, klubów fitness, a także świadczących usługi budowlane od 2020 r.

Wielu doradców podatkowych i znawców branży podnosi, że wprowadzenie w ciągu pół roku dwóch nowelizacji, gdy obie dotyczą kas fiskalnych – wydruk NIP-u oraz łączność online naraża przedsiębiorców i podatników na dodatkowe obciążenia finansowe.

Najlepszym remedium dla uchronienia podatników i przedsiębiorców przed wydatkami to umożliwienie wejścia w życie przepisów nowelizujących funkcjonowanie kas fiskalnych w jednym czasie, tak aby przedsiębiorcy mieli możliwość przygotować się do nowych obowiązków.

W związku z powyższym proszę o udzielenie wyjaśnień na następujące pytania:

  1. Ile w Polsce jest zarejestrowanych kas fiskalnych?
  2. Czy resort posiada dane ile z tych kas jest nowego typu - których prefiks numeru unikatowego pamięci fiskalnej rozpoczyna się od litery C, co będzie umożliwiało modyfikację o możliwość drukowania numeru NIP na paragonie?
  3. Czy możliwie jest wprowadzenie przepisów nowelizujących regulacje odnośnie do kasy fiskalnej, tak aby zarówno wymóg co do NIP-u jak i działania online wszedł w życie w jednym czasie?
  4. Czy możliwe jest zwiększenie ulgi na zakup nowych kas spełniających nowe wymogi prawne w zakresie wydruku NIP-u czy połączenia online?

Poseł Iwona Michałek

29 marca 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 21204 w sprawie kas fiskalnych i odroczenia wejścia w życie planowanej nowelizacji oraz zwiększenia ulgi na zakup nowych kas w związku z wprowadzeniem nowych wymogów prawnych

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 21204 z 6 kwietnia 2018 r. Pani Poseł Iwony Michałek w sprawie kas fiskalnych i odroczenia wejścia w życie planowanej nowelizacji oraz zwiększenia ulgi na zakup nowych kas w związku z wprowadzeniem nowych wymogów prawnych uprzejmie informuję co następuje.

Obecnie w Ministerstwie Finansów procedowane są dwa projekty ustaw: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (nr w wykazie prac: UA35) oraz Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac: UA37). Oba projekty mają na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku.

Wypracowane rozwiązanie, o którym mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac: UA37), wprowadza zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP (lub numerem za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej) wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera ten numer. Zmiany te są reakcją na zaobserwowany nieuczciwy proceder polegający na wystawianiu tzw. „pustych faktur” na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nieodebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe. Z uwagi na duże nadużycia w zakresie wystawiania faktur w tym obszarze i jak najszybszego wyeliminowania tego procederu zmiana ta wdrażana jest wcześniej tj. 1 lipca 2018r., niż zmiana dotycząca zmian systemu kas rejestrujących. Wydłużony termin procedowania przepisów dotyczących kas online – wejście w życie z dniem 1 października 2018r. – spowodowany jest procesem notyfikacji tego projektu.

Odnosząc się do pytania Pani Poseł dotyczącego wprowadzenia w życie przepisów nowelizujących regulacje odnośnie umieszczenia na paragonie NIP nabywcy informuję iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (§ 8 ust. 1 pkt 17 oraz § 9 ust. 1 pkt 18 ww. rozporządzenia), paragon fiskalny zawiera co najmniej m. in. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy. Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2013r., lecz nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy. Wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posługujących się takim numerem będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. Jednakże podkreśla się, że kasa rejestrująca służy do rejestrowania sprzedaży na rzecz konsumentów. Podatnik VAT natomiast powinien otrzymywać wyłącznie faktury, ponieważ to one generują prawo do odliczenia VAT. Zmiana regulacji ma dotyczyć szczególnej sytuacji, gdy podatnik nie odbiera od sprzedawcy od razu faktury, tylko paragon fiskalny. Taka możliwość pozostaje, ale pod warunkiem, że na paragonie fiskalnym wydrukowanym z kasy będzie podany przez nabywcę numer NIP. Już obecnie ustawa o podatku od towarów i usług pozwala na wystawianie faktur uproszczonych, za które uznaje się również paragony fiskalne zawierające nr NIP do wysokości 450 zł wartości transakcji. Jednocześnie wyjaśnia się, że według danych z bazy CEKR (Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących) na początek marca 2018r. w Polsce zarejestrowanych jest ponad 2 miliony kas rejestrujących. Natomiast szacunkowa liczba kas z prefiksem rozpoczynającym się od litery „C” to około 300 tys. sztuk.

Odnosząc się do pytania Pani Poseł o dofinansowanie nowych kas, informuję iż w świetle zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (nr w wykazie prac: UA35), prawo do uzyskania „ulgi” na zakup kasy rejestrującej przysługiwać będzie podatnikom, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas online. Zgodnie ze zmienioną regulacją podatnicy będą mogli odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z tych kas nabytych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (tak jak dotychczas). Ponadto przyjęto założenie, że kasa online została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Podatnicy, aby skorzystać z ulgi na zakup kas będą mieć zatem pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakup pozostałych kas rejestrujących, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji i na te kasy będzie przysługiwała „ulga”. Regulacja ta będzie miała zastosowanie również do podatników, u których nie powstał obowiązek, a którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących (również kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji. Z ulgi na zakup kas będą mogli skorzystać również podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku. Projekt regulacji w zakresie ulgi na zakup kas nie będzie miał zastosowania do podatników rozpoczynających prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu innych rodzajów kas rejestrujących tj. kasy z papierowym oraz elektronicznym zapisem kopii. W projekcie przewidziano również fakultatywną delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, w którym może on podwyższyć wysokość odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, uwzględniając wydatki związane z ich zakupem.

Uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku to jeden z głównych celów prowadzonej polityki podatkowej. Taki jest również podstawowy cel niniejszych projektów, które wprowadzają dodatkowe rozwiązania uszczelniające system podatku VAT oraz doprecyzowują już wprowadzone w tym zakresie środki.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Gruza

Warszawa, 26 kwietnia 2018 r.


Zobacz również:

Hasła tematyczne: vat, faktury, ministerstwo finansów, interpelacja, nip, paragon fiskalny, podatki 2018, nip nabywcy, kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz