Ustawa o sygnalistach. Projekt zakłada nowe obowiązki dla firm

Na część przedsiębiorców nałożone zostaną nowe obowiązki związane z ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa – wynika z projektu tzw. ustawy o sygnalistach, który przedstawiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ustawa dostosowująca polskie prawo do wymogów unijnych wprowadzi  m.in. obowiązek tworzenia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

Nowa ustawa dostosuje polskie prawo do dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. ws. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

„Dyrektywa wymaga przyjęcia regulacji prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez pracodawców i organy publiczne. Powyższe służyć ma lepszemu egzekwowaniu prawa i polityk Unii Europejskiej poprzez skuteczniejsze wykrywanie przypadków naruszeń, prowadzenie postępowań wyjaśniających i ściganie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowy obowiązek tworzenia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń ma dotyczyć ogółu średnich i dużych przedsiębiorstw, a także mikro- i małych przedsiębiorstw z sektora finansowego. Obowiązek obejmie też podmioty sektora publicznego, które zatrudniają minimum 50 pracowników.

„Pracodawca będzie obowiązany zapewnić właściwą organizację przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, w tym ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. W regulaminie zgłoszeń wewnętrznych będzie mogło zostać postanowione, że na zasadach w nim określonych zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są również od innych osób, jak w szczególności: byli pracownicy, osoby świadczące pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, akcjonariusze, wspólnicy, członkowie organu zarządzającego lub organu nadzoru, wolontariusze, stażyści oraz osoby świadczące pracę na rzecz podmiotów, z którymi pracodawca utrzymuje relacje gospodarcze” – wskazują projektodawcy.

Unijne regulacje mają zostać wprowadzone do polskiego prawa do 17 grudnia 2021 r. Co ważne, w przypadku podmiotów z sektora prywatnego, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników, implementacja dyrektywy w zakresie obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń ma nastąpić do 17 grudnia 2023 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 14 października 2021 r.) o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...