Usługi świadczone w obrocie nieprofesjonalnym i obowiązki w PIT

Kiedy we wzajemnych relacjach pomiędzy osobami fizycznymi pojawiają się takie, w których jedna z osób świadczy odpłatnie (nie w obrocie profesjonalnym) usługę na rzecz drugiej osoby, pojawiają się również obowiązki związane z podatkami. Przykładem takich usług mogą być np. pomoc w przeprowadzce, malowaniu, koszenie ogrodu, pomoc w pracach ogrodniczych czy opieka nad osobami starszymi lub chorymi.

Powstają liczne pytania - czy osoba wypłacająca wynagrodzenia z tego tytułu powinna dochować jakichś formalności? Czy takie formalności pojawią się w przypadku osoby świadczącej usługę? Czy trzeba płacić jakieś podatki?

Przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że ordynacja podatkowa definiuje instytucję tzw. płatnika - to osoba, która w ramach nałożonych ustawą obowiązków pobiera i odprowadza zaliczki na podatki, sporządza informacje dotyczące pobranych podatków i wypłaconych wynagrodzeń itp. Takim płatnikiem najczęściej jest zamawiający, czy wypłacający wynagrodzenia albo honoraria. Ale nie każdy.

Płatnikiem nie jest np. osoba fizyczna, która w ramach relacji prywatnych (pozostających poza sferą działalności profesjonalnej) najmuje do pomocy i wypłaca wynagrodzenie innym osobom fizycznym.

To jednak nie oznacza, że nie powstają żadne obowiązki podatkowe w związku z kwotami, które zmieniły dysponenta. Kwoty te dla świadczącego usługę stanowią przychód - bez względu na ich wartość i częstotliwość otrzymywania. A przychody są opodatkowane (jeśli nie zwalnia ich od opodatkowania ustawa lub rozporządzenie).

Wysokość podatku ustala się w zeznaniu rocznym, doliczając uzyskane kwoty do innych przychodów, opodatkowanych wg skali podatkowej.

Nie ma obowiązku opłacania zaliczek (choć jest taka możliwość - o czym za chwilę) od otrzymanych kwot - wystarczy wykazanie przychodu i zapłata podatku w terminie rocznego rozliczenia podatku.

A co z kosztami, które świadczący usługę poniół? Może np. wystąpić sytuacja, w której pomalowaliśmy sąsiadowi mieszkanie, ale kupiliśmy do tego niezbędne wyposażenie (pędzle, folie, wiadra itp.).

Taki wydatek możemy odliczyć od uzyskanego przychodu - pod warunkiem jego prawidłowego udokumentowania. Jeśli więc posiadamy niekwestionowany dowód zakupu, wydatek możemy uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. Takim dowodem będzie np. paragon fiskalny, zawierający naszn umer NIP, faktura VAT albo rachunek, spełniający odpowiednie wymogi. Dowodem może być także umowa kupna-sprzedaży (nie zawsze brakujący materiał kupujemy w sklepie - czasami może to być transakcja z innym znajomym).

Osoba uzyskująca omawiane przychody może chcieć uregulować swoje podatki od razu, żeby nie skumulowały się do wartości, mogącej sprawić problem przy rozliczeniu rocznym. Można w takim przypadku wpłacić zaliczkę miesięczną, stosując zasadniczo stawkę podatkową w wysokości 17%. Można też opłacić zaliczkę wg stawki wyższej (32%).

Ale uwaga - kiedy już w trakcie roku rozpoczniemy płacenie zaliczek, trzeba będzie do końca roku opłacać zaliczki i od kolejnych zarobionych kwot. Zatem warto się przed wpłatą pierwszej zaliczki zastanowić.

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: konsumenci, usługa, usługi międzysąsiedzkie

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...