12.05.2017: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Usługi płatnicze – przepisy zostaną dostosowane do unijnych wymogów

Ustawa o usługach płatniczych zostanie dostosowana do unijnej dyrektywy PSD2. W noweli określone będą m.in. nowe typy usług. Przewidziano też wprowadzenie tzw. małej instytucji płatniczej. Nowelizacja wejdzie w życie w styczniu 2018 r.

Jak tłumaczy resort finansów, podstawowym celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. ws. usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE.

Do ustawy o usługach płatniczych wprowadzone zostaną m.in. dwa nowe typy usług, w tym usługa inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługa dostępu do informacji o rachunku (AIS).

Projektodawcy przewidują również wprowadzenie małej instytucji płatniczej (MIP). Będzie to podmiot uprawniony do świadczenia usług płatniczych – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wpisane do rejestru małych instytucji płatniczych.

„MIP będą mogły wykonywać swoją działalność wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych, będzie też mogła prowadzić działalność gospodarczą inną niż świadczenie usług płatniczych. Dopuszczalna wielkość obrotu osiągniętego przez MIP nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1 500 000 euro miesięcznie. Właściwym organem sprawującym nadzór nad działalnością MIP będzie Komisja Nadzoru Finansowego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Finansów – projekt ustawy (z 28 kwietnia 2017 r.) o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie 13 stycznia 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

Hasła tematyczne: resort finansów, usługi płatnicze, małą instytucja płatnicza, inicjowanie transakcji płatniczej, informacja o rachunku

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...