Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Artykuły Partnerów

19.06.2020

Uniknij kary nawet do 1 mln zł. Zgłoś beneficjentów rzeczywistych spółki do CRBR

Do 13.07.20 musisz zgłosić Beneficjenta Rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), albo zapłacisz karę nakładaną przez Ministerstwo Finansów do 1 mln zł. Lepiej nie czekać na ostatnią chwilę.

Artykuł powstał we współpracy z www.Cross.pl

Zgłoszenia musi dokonać ok. 500 tys. spółek! Niestety, brak kampanii informacyjnej sprawia, że wielu przedsiębiorców nie wie, jak dokonać zgłoszenia zgodnie z przepisami. Dowiedz się, jak to zrobić z pomocą platformy Cross CyfrowaSpółka, która cały ten proces mocno usprawnia i przyspiesza.

Ważne terminy dla spółek kapitałowych

Ustawa wprowadzająca nowy obowiązek weszła w życie z dniem 13 października 2019 r. Spółki rejestrowane po 13 października miały obowiązek dokonania tego zgłoszenia do 7 dni od dnia wpisu do KRS. Pozostałe spółki kapitałowe, początkowo, mogły zrobić to do 13 kwietnia 2020 r. Z powodu pandemii koronawirusa, ten termin został przesunięty na 13 lipca 2020 r. Dzięki zmianie terminu, przedsiębiorstwa zyskały czas, aby zarejestrować się na platformie Cross CyfrowaSpółka.pl

Co grozi za niezgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do CRBR w terminie?

Jeśli Twoja spółka nie dopełni obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR, grozi jej kara administracyjna nałożona przez Ministerstwo Finansów - nawet do 1 000 000 zł. Warto więc nie przegapić obowiązującego terminu! Zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego musi dokonać zarząd spółki, który podpisuje je podpisem kwalifikowanym. Zarząd także odpowiada za prawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna. Reguluje to art. 233 Kodeksu Karnego, a osoba taka podlega karze pozbawienia wolności do lat ośmiu.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Niezbyt klarowna definicja powoduje, że duża część przedsiębiorców może czuć się trochę zagubiona. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką w Polsce bezpośrednio lub pośrednio (np. przez spółki dominujące, zastawy z prawem głosu itd.). Ustawa wyszczególnia, ale nie ogranicza definicji Beneficjenta Rzeczywistego do udziałowców lub akcjonariuszy posiadających powyżej 25% udziałów.

Zgłoszenie przez platformę Cross CyfrowaSpółka

Aby ułatwić spółkom w dopełnieniu tak wielu narzuconych na nich obowiązków sprawozdawczych, firma Cross.pl udostępniła platformę CyfrowaSpolka.pl do prowadzenia zarówno cyfrowej księgi udziałów (dla sp. z o.o.), jak i Księgi Akcyjnej (dla spółek akcyjnych). Daje ona także możliwość łatwej identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). To narzędzie, przede wszystkim pomaga zautomatyzować i digitalizować prace organów spółek kapitałowych. Aplikacja Cross CyfrowaSpółka stanowi innowacyjne rozwiązanie LegalTech, których na rynku polskim nadal jest stanowczo za mało. Nie trzeba jej instalować na urządzeniach, działa online - w chmurze Oracle ze wszystkimi atrybutami bezpieczeństwa danych i dostępu do nich. Aby uzyskać dostęp do usługi, wystarczy zarejestrować się na stronie CyfrowaSpolka.pl Firma Cross umożliwiła automatyzację i dokonanie zgłoszenia do CRBR przy pomocy pliku XML. Jest on zgodny z instrukcjami Ministerstwa Finansów. Aplikacja generuje go automatycznie po prawidłowym wypełnieniu księgi i dodatkowych informacji, zgodnych z ustawą.

Cross CyfrowaSpolka.pl – w czym dokładnie wesprze Twoją spółkę?

CyfrowaSpolka.pl to intuicyjna platforma online dla zarządów, rad nadzorczych oraz właścicieli spółek kapitałowych do prowadzenia księgi udziałów i akcyjnej. Pomaga spółkom w prowadzeniu polityki właścicielskiej. Jest też dobrym rozwiązaniem dla grup kapitałowych i holdingów, kancelarii obsługujących, funduszy inwestycyjnych. Dzięki niej uprawnieni interesariusze będą mieć transparentny dostęp do spraw właścicielskich spółki. Wzmacnia to wzajemne zaufanie wobec partnerów biznesowych, a także zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

CyfrowaSpółka.pl wspiera także bieżące funkcjonowanie organów spółki. Pozwala stworzyć centralne repozytorium firmowych dokumentów.

Przechowuje ważne uchwały, rozporządzenia, umowy a także projekty i wzorce potrzebnych dokumentów. Funkcja weryfikacji autentyczności i integralności dokumentu pozwoli na jednoznaczną identyfikację ostatecznej wersji zaakceptowanych dokumentów spółki. Zabezpiecza dokumenty przed nieautoryzowanym wprowadzaniem zmian.

Po akceptacji i podpisie drugiej ręki opanujesz chaos i zawsze znajdziesz wiarygodny dokument.

Dzięki funkcji masowej korespondencji, dokumenty trafią do właściwych adresatów.

Obowiązek prowadzenia Księgi Udziałów i Akcyjnej. Wygodniej robić to online!

Według KSH, każda spółka kapitałowa ma obowiązek prowadzenia Księgi Udziałów i Księgi Akcyjnej. Mówi o tym art. 188 par. 1 KSH. Za brak prowadzenia księgi i rejestrowania w niej wszystkich wymaganych wpisów, na zarząd nakładana jest kara w wysokości 20 000 zł. Nie musisz prowadzić jej na wydrukach papierowych, czy w arkuszu kalkulacyjnym. Doświadczenie uczy, że dokumenty potrafią się zagubić, a pliki czasami trudno odnaleźć w zasobach dyskowych. Ich współdzielenie, także bywa problematyczne. Każdy taki plik może być zawsze zmieniony bez odpowiedniej autoryzacji, a to rodzi poważne zagrożenia dla działalności spółki. O wiele prościej i bezpiecznej jest prowadzić Księgę Udziałów w jednej aplikacji CyfrowaSpolka.pl - i mieć do niej dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie przez Internet.

CyfrowaSpolka.pl wspiera firmy w ewidencji wszelkich wpisów i transakcji wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych:

Oto niektóre z nich:

 • zwiększenie oraz obniżenie kapitału, zmiana typu własności akcji,

 • zmiana wartości nominalnej udziału,

 • objęcie udziałów, sprzedaż,

 • rejestracja płatności, ustanowienie zastawu, zdjęcie zastawu,

 • ustanowienie użytkowania, zdjęcie użytkowania,

 • egzekucja komornicza, umorzenie, unieważnienie,

 • wykluczenie wspólnika, podział spadku,

 • powołanie do oraz odwołanie z organu spółki,

 • ustanowienie i wypowiedzenie pełnomocnictwa

Inne ważne korzyści, które daje platforma Cross CyfrowaSpółka.pl to:

 • uporządkowanie wpisów i utrzymywanie informacji o stanie faktycznym w jednym miejscu,

 • prowadzenie i aktualizacja zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,

 • dostęp do bieżącej informacji, dokumentów i przeprowadzonych zmian dla każdego interesariusza spółki: właściciele, zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie. Ta funkcja w sposób znaczący ogranicza możliwość popełnienia przestępstw i oszustw gospodarczych,

 • dostęp do wzorów dokumentów, które użytkownicy mogą wykorzystywać.

Działanie spółek w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa utrudniła wielu spółkom codzienne prowadzenie spraw. Aby ułatwić im działanie w tym okresie, już niebawem, na platformie CyfrowaSpolka.pl pojawią się nowe moduły, m.in.:

 • zdalne prowadzenia walnych zgromadzeń i e-głosowania na nich.

 • posiedzenia rady nadzorczej i zarządu.

 • bezpieczne dokumenty (technologia blockchain) dla przechowywania ważnych dokumentów spółki i ich cyfrowego podpisywania https://bezpieczne-dokumenty.pl,

Takie możliwości są szczególnie istotne w obecnej sytuacji, kiedy kontakty międzyludzkie są minimalizowane. Cross CyfrowaSpolka jest punktem wyjścia do automatyzacji i digitalizacji prac organów w spółkach kapitałowych. Użytkownicy platformy zyskują wygodny i bezpieczny sposób realizacji obowiązków wobec interesariuszy bez konieczności organizowania spotkań twarzą w twarz.

Rejestracja spółki na platformie online Cross CyfrowaSpółka

Aby zarejestrować spółkę, przejdź do formularza rejestracyjnego. W szybkim przejściu tego procesu pomoże Ci instrukcja na stronie CyfrowaSpolka.pl/instrukcje

Artykuł powstał we współpracy z Cross.pl

Hasła tematyczne: centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych (crbr)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz