Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.01.2018

Umowy o budowę – straty na nowych zasadach

Na początku 2018 r. w życie wszedł Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15, który skutkuje też zmianą dotyczącą ujmowania strat z tytułu umów o budowę. Jak tłumaczą eksperci Grant Thornton, standard zmienia podejście do ujmowania przychodów oraz wprowadza nowe definicje i zasady ws. rozpoznawania przychodów.

Do końca 2017 r. do umów o budowę odnosił się Międzynarodowy Standard Rachunkowości 11. W praktyce było jednoznacznie wskazane, że w odniesieniu do umów, w przypadku których łączne koszty realizacji przekraczają łączne przychody, stratę należy bez zwłoki ująć jako koszt.

Od 2018 r. obowiązuje natomiast MSSF 15, który nie zawiera jednak przepisów ws. ujmowania strat z tytułu umów, których koszty przekraczają przychody.

„Brak w MSSF 15 regulacji odpowiadających zasadom MSR 11 nie oznacza zlikwidowania obowiązku ujmowania rezerw na straty z tytułu umów. Od 1 stycznia 2018 roku standardem, który należy stosować dla tego typu umów jest MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe oraz aktywa warunkowe”. MSR 37 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 jednoznacznie wskazuje w pkt.5(g), iż ma on zastosowanie do umów klientami, które stały się umowami rodzącymi obciążenia” – czytamy w analizie opublikowanej przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton.

Jak tłumaczą eksperci Grant Thornton, umowa, gdzie koszty są wyższe od przychodów, spełnia definicję umowy rodzącej obciążenia. Zgodnie z zasadami, jednostka będąca stroną umowy rodzącej obciążenia powinna ująć stratę z tytułu utraty wartości aktywów, które przeznaczono do realizacji umowy, jeżeli takie aktywa występują. Później wyceniony powinien zostać obowiązek wynikający z umowy – następnie należy ująć go jako rezerwę.

„Najbardziej właściwym szacunkiem rezerwy jest kwota, jaką – zgodnie z racjonalnymi przesłankami – jednostka zapłaciłaby w celu wypełnienia obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego” – wyjaśniają eksperci Grant Thornton.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz