Umowa o pracę – MPiPS zmienia wzór

W lutym 2016 r. wejdą w życie przepisy zmieniające wzór umowy o pracę. Regulacje dotyczące dokumentacji pracowniczej zostaną dostosowane do zmian w Kodeksie pracy, które odnoszą się głównie do płatnych urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka.

W rozporządzeniu resortu pracy i polityki społecznej przewidziano modyfikację wzoru umowy o pracę, który stanowi załącznik nr 2. Zgodnie z czerwcową nowelizacją Kodeksu pracy, usunięte zostaną umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. W efekcie usunięte zostanie również powołanie tego rodzaju umowy we wzorze umowy o pracę.

W nowym wzorze uwzględniony będzie ponadto nowy obowiązek dotyczący zamieszczenia informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony.

Kolejne zmiany zakładają wskazanie w rozporządzeniu, że akta osobowe pracownika powinny w części B obejmować m.in. dokumenty dotyczące korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego czy też urlopu wychowawczego.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2015 r., poz. 2005).

Rozporządzenie wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r., przy czym przepisy dotyczące wzoru umowy o pracę zaczną obowiązywać 22 lutego 2016 r.

Z nowym wzorem umowy o pracę można zapoznać się pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2005/D2015000200501.pdf

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...