Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: ABC - prawo i podatki dla początkujących

16.08.2019

Ulgi i preferencje ZUS: Obniżona podstawa składek na ubezpieczenie społeczne

W poprzedniej części poradnika ABC, dotyczącego ulg i preferencji ZUS kierowanych do przedsiębiorców, omówiliśmy tzw. ulgę na start. Ma ona stosunkowo krótki, bo wynoszący (maksymalnie) niespełna siedem miesięcy czas trwania. Jeżeli korzystający z tej ulgi zdecyduje się na kontynuowanie działalności, może skorzystać z tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

O czym jest ten artykuł:
Czas ulgi na start w opłacaniu składek ZUS szybko minie. Ale - w okresie następnych 24 miesięcy można skorzystać z kolejnej ulgi: preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Zapoznaj się z zasadami korzystania z tej ulgi.

Czas i rodzaj ulgi

Korzystając z preferencyjnej podstawy wymiaru składek można przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe opłacać składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Warunki, które należy spełnić, aby korzystać z ulgi

Przedsiębiorca będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy, po spełnieniu – łącznie – następujących warunków:

  • nigdy nie prowadził, lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności,

  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym) wykonywał czynności, które wchodzą w zakres działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Jak liczyć okres ulgi po skorzystaniu z ulgi na start

Jeśli przedsiębiorca zrezygnował z ulgi na start przed upływem jej maksymalnego, ustawowego czasu trwania, okres 24 miesięcy kalendarzowych należy liczyć od dnia objęcia przedsiębiorcy ubezpieczeniami społecznymi, czyli od dnia, który wskaże on we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym go zgłosi.

Jeżeli natomiast upłynie w całości okres ulgi na start, i przedsiębiorca spełnia warunki do skorzystania z preferencyjnej podstawy wymiaru składek, to 24 miesiące kalendarzowe należy liczyć od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Przykład

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 czerwca 2019 r. Chce korzystać z ulgi na start tylko do 30 września 2019 r. Zamierza zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (na druku ZUS ZUA) od 20 października 2019 r. Zostanie objęty ubezpieczeniami społecznymi od 20 października 2018 r. Będzie mógł skorzystać z opłacania składek od preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące, czyli do 31 października 2020 r.

Przykład

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 maja 2019 r. Przez 6 miesięcy będzie korzystał z ulgi na start. Po tym okresie chce opłacać składki od preferencyjnej podstawy. Okres 24 miesięcy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od takiej podstawy rozpocznie się od 1 listopada 2019 r. i będzie trwał do 31 października 2021 r.

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe należy ustalić w taki sam sposób, jak podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. Są jednak różnice:

  • nie należy stosować ograniczenia do kwoty, która odpowiada trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej,

  • nie można ustalić podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w kwocie wyższej niż 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Pamiętaj

Preferencyjna, najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne to 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Można jednak zadeklarować, że składka będzie opłacana od wyższej kwoty.

Skutki stosowania preferencyjnej podstawy wymiaru składek

Decyzja o skorzystaniu z preferencyjnej podstawy wymiaru składek będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują przedsiębiorcy:

  • z ubezpieczenia chorobowego (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego),

  • z ubezpieczenia wypadkowego (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego).

Świadczenia te są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Jeśli przedsiębiorca zadeklaruje kwotę 30% minimalnego wynagrodzenia, to ta kwota będzie przyjęta do obliczenia przysługujących mu zasiłków.

Składka na Fundusz Pracy

Nie opłaca się za siebie składki na FP z działalności gospodarczej, gdy podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia.


Uwaga!

Jeśli przedsiębiorca kilka tytułów do ubezpieczeń, to należy zsumować podstawę wymiaru składek i porównać z minimalnym wynagrodzeniem


Ubezpieczenie zdrowotne w okresie korzystania z preferencyjnej podstawy wymiaru składek

Preferencja w opłacaniu składek nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prowadzący działalność gospodarczą są obowiązkowo objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu, i naliczają składki od od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku kalendarzowego (włącznie z wypłatami z zysku). Minimalna podstawa wymiaru składki, a tym samym wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.


Pamiętaj!

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy zawsze opłacić w pełnej wysokości za cały miesiąc, nawet jeśli działalność gospodarcza byłą wykonywana przez część miesiąca.


Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych ZUS

Może zainteresować Cię również:

Przedsiębiorcy debiutanci (lub podejmujący działalność po dłuższej, trwającej co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych przerwie) mogą skorzystać z tak zwanej ulgi na start – czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Skorzystanie z tej ulgi to dobry sposób na sprawdzenie, czy Twój pomysł na działalność gospodarczą zadziała w praktyce.

Hasła tematyczne: składki na ubezpieczenia społeczne, preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (zus)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz