19.07.2018: Działalność gospodarcza

Ulga na start - praktyczne informacje

Ulga na start to rozwiązanie stosunkowo świeże i jeszcze mało znane. Dotyczy osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Mogą oni przez 6 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia działalności gospodarczej nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie zdrowotne trzeba jednak płacić) , jeśli spełniają następujące warunki:

  • podejmują ją po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,

  • nie będą jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym) wykonywały prace, które wchodzą w zakres rozpoczynanej działalności.

Z ulgi na start mogą skorzystać również przedsiębiorcy jako wspólnicy spółki cywilnej.

Jak należy liczyć okres sześciu miesięcy?

Z ulgi na start przedsiębiorca debiutant można korzystać maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych. Początek tego terminu to dzień, w którym faktycznie rozpocznie działalność.

Jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność pierwszego dnia miesiąca, uwzględnia cały ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi.

Jeśli natomiast rozpocznie działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczy od miesiąca kolejnego.

Przykład

Roman G. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 16 maja 2018 r. Spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start. Sześć miesięcy, za które nie będzie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie 30 listopada 2018 r.

Ulga na start i ubezpieczenie zdrowotne

Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze obowiązkowa?

Dla korzystającego z ulgi na start ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, chyba że w okresie korzystania z ulgi zawiesi działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Ważne!

Do ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić się na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 40.


Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia, w którym zacznie prowadzić działalność, do dnia, w którym przestanie ją prowadzić. Jeśli zawiesi działalność w okresie korzystania z ulgi, może zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.


Ważne!

Korzystający z ulgi na start i opłacający obowiązkowo składkę na ubezpieczenie zdrowotne może zgłosić do tego ubezpieczenia również członków swojej rodziny.


Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne podczas korzystania z ulgi na start?

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać od zadeklarowanej podstawy - kwoty, która w 2018 r. nie może być niższa niż 3554,93 zł (czyli 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2017 roku, włącznie z wypłatami z zysku). W roku kolejnym minimalna podstawa zostanie zwaloryzowana z uwzględnieniem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału 2018 roku.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty, która zostanie zadeklarowana. Jej najniższa wysokość to w 2018 kwota 319,94 zł. Składkę w tej wysokości należy opłacić bez względu na ilość dni prowadzenia działalności w miesiącu.

Przykład

Anna G. od 14 maja 2018 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Będzie korzystała z ulgi na start. Zadeklarowała, że będzie opłacać składkę zdrowotną od 3554,93 zł (czyli najniższej możliwej kwoty). Zarówno za maj, jak i za kolejne miesiące 2018 r. będzie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 319,94 zł.

Obniżona podstawa składek ZUS dla rozpoczynających działalność

Czy po skorzystaniu z ulgi na start można korzystać z kolejnej ulgi 24 miesięcznej?

Tak. Po wykorzystaniu ulgi na start, można przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy. W 2018 r. nie może być ona niższa od 630 zł (czyli 30% minimalnego wynagrodzenia). Od takiej kwoty nalicza się składki również w przypadku rezygnacji z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy. Wtedy 24 miesiące kalendarzowe liczysię od dnia, podanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi (nie może być on wcześniejszy od dnia, w którym wniosek zostanie złożony).

Jeśli przedsiębiorca korzysta z ulgi na start przez 6 miesięcy kalendarzowych, to od następnego dnia po upływie tych 6 miesięcy liczy kolejne 24 miesiące korzystania z preferencyjnej podstawy.

Ten 24 miesięczny okres nie wydłuży się, nawet jeżeli:

  • przedsiębiorca będzie miał jednocześnie inne tytuły do ubezpieczeń i będzie objęty jako prowadzący działalność tylko ubezpieczeniem zdrowotnym,

  • • zawiesi działalność bezpośrednio po tym, jak skorzysta z ulgi na start.

Przykład 2

Hanna P. rozpoczęła działalność gospodarczą 1 maja 2018 r. Jednocześnie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. jest zatrudniona na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę na cały etat. Od 1 maja 2018 r. będzie objęta obowiązkowo tylko ubezpieczeniem zdrowotnym. Z umowy o pracę na pełen etat otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie, dlatego składki na ubezpieczenia społeczne z działalności są dla niej dobrowolne. Hanna P. będzie objęta ubezpieczeniami społecznymi z działalności dopiero po ustaniu stosunku pracy.

Okres 24 miesięcy, przez które może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, rozpocznie się od 1 listopada 2018 r. i będzie trwał do 31 października 2020 r.


Ważne!

Po 6 miesiącach korzystania z ulgi na start albo wcześniej, jeśli przedsiębiorca z niej zrezygnuje, trzeba wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA (z kodem, który zaczyna się od cyfr 05 40).

Opracowano na podstawie materiałów ZUS

Hasła tematyczne: jednoosobowa działalność gospodarcza, składki na ubezpieczenia społeczne, ulga na start

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...