Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.11.2017

Ujęcie podatku od nieruchomości w PKPiR

Podatek od nieruchomości jest jednym z tych podatków, który co do zasady może stanowić koszt uzyskania przychodów.

W rezultacie, w odniesieniu do podatku od nieruchomości istotne jest to, czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), który wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Tak więc, jeśli podatek dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma żadnych przeszkód, by ująć go w kosztach uzyskania przychodów.

Dzień poniesienia kosztu

W przypadku podatku od nieruchomości, za dzień poniesienia tego kosztu uważa się dzień wystawienia decyzji wymiarowej, w której organ podatkowy ustalił wysokość tego podatku. Podkreślił to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu  w interpretacji indywidualnej z 12 lipca 2011 r., nr ILPB1/415-585/11-2/TW: (...) u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, bez względu na metodę jej prowadzenia, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Z tego względu osoby te winny podatek od nieruchomości w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie wydania decyzji określającej wymiar tego podatku. Decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości stanowi bowiem podstawę do zaksięgowania kosztu.

W rezultacie nie ma znaczenia to, czy podatek od nieruchomości zostanie zapłacony jednorazowo, czy też w czterech ratach wskazanych w decyzji, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Co ważne, taki sam sposób ujmowania podatku od nieruchomości – czyli w dacie wydania decyzji – w kosztach uzyskania przychodów będzie miał zastosowanie także wtedy, gdy decyzja będzie dotyczyła poprzednich lat podatkowych. Taka sytuacja może mieć zaś miejsce na przykład wtedy, gdy  podatnik z opóźnieniem zgłosi fakt wykorzystywania nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą. Uchylane są wówczas poprzednio wydane decyzje, a w ich miejsce wydawane są nowe. Podatek jest naliczany w odniesieniu do tych ubiegłych lat, ale decyzja jest wydawana z datą bieżącą.

Dowód księgowy

Dowodem księgowym, na podstawie którego wpisuje się podatek od nieruchomości do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest decyzja wydana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w sprawie wymiaru tego podatku. Wpisu tego dokonuje się w kolumnie 13.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz