Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.02.2020

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

W czasie studiów studenci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dzięki temu mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, np. wizyt u lekarza rodzinnego. Do ubezpieczenia zgłasza studenta rodzina lub uczelnia.

 

Rodzina

Studiujący, nie mający skończonych 26 lat, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Zgłoszenia może dokonać rodzic albo inna osoba uprawniona, np. małżonek. Nie będzie musiał z tego powodu opłacać wyższej składki. Osoby uczące się lub studiujące, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub inne traktowane na równi), mają status członka rodziny, nawet po ukończeniu 26 lat.

Uczelnia

Jeśli rodzic albo inna osoba uprawniona nie mogą studenta zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego (bo np. nie pracują i nie są ubezpieczeni), powinna to zrobić uczelnia.

Należy ją o tym poinformować – złożyć odpowiedni wniosek. Uczelnia będzie też opłacała za Studenta składkę.


WAŻNE!

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 4 miesiącach od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów.


Przykład 1

Anna w czerwcu ukończyła studia. W czasie nauki do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszała ją uczelnia. Anna w lipcu tego samego roku przeszła poważną operację. Mogła korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, bo prawo do tych świadczeń wygasa dopiero po 4 miesiącach od ukończenia studiów.

Pracodawca

Rodzina albo uczelnia nie zgłosi studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli podpisze on umowę o pracę lub zacznie prowadzić działalność gospodarczą (czyli będzie mieć inny tytuł do ubezpieczenia). Wtedy student będzie ubezpieczony jako pracownik albo przedsiębiorca.

Jeśli jednak jedynym źródłem zarobkowania studenta będzie:

  • umowa zlecenia, a student nie ma skończonych 26 lat,

  • umowa o dzieło

– to te umowy nie będą stanowiły tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji nadal do ubezpieczenia zdrowotnego będzie studenta zgłaszać rodzina albo uczelnia.

Przykład 2

Piotr, który ma 20 lat, studiuje i pracuje na podstawie umowy zlecenia. Umowa ta jest jego jedynym źródłem zarobkowania. Ponieważ od takiej umowy zleceniodawca nie musi płacić żadnych składek, Piotra musi zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic albo uczelnia.

Zmiana tytułu do ubezpieczeń

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica lub uczelnię, po rozpoczęciu pracy na podstawie umowy o pracę, rodzic albo uczelnia muszą wyrejestrować sudenta z ubezpieczenia. Będzie on wtedy ubezpieczony z umowy o pracę.

Jeśli zakończy pracę, znów może być ubezpieczony przez rodzinę albo uczelnię, ale nie stanie się to automatycznie. Rodzic albo uczelnia muszą zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład 3

Ewa, 22-letnia studentka, była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez mamę. W czasie wakacji pracowała na podstawie umowy o pracę zawartej na 3 miesiące i jej pracodawca zgłosił ją do wszystkich ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Mama Ewy musiała wyrejestrować córkę z ubezpieczenia zdrowotnego. Zawiadomiła o tym swojego pracodawcę, który przekazał dokumenty do ZUS.

Gdy umowa o pracę Ewy rozwiązała się, jej mama znów zgłosiła córkę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Opracowano na podstawie materiałów ZUS

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz