Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o podatniku

Krajowa Administracja Skarbowa powstała z połączenia trzech działających wcześniej niezależnych struktur, które tak jak każda administracja, czy każda służba gromadzą szereg informacji na temat obywateli - podatników. Informacje i dane znalazły się w zakresie działalności jednej służby - Krajowej Administracji Skarbowej i wyodrębnionej w jej strukturach służby celno - skarbowej. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o zasadach działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz zakresie, źródłach i przeznaczeniu gromadzonych przez nią danych. 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się, jakie sygnały i zdarzenia, generowane przez podatników, stanowią impuls do wszczęcia działań sprawdzających i kontrolnych. Ta wiedza z kolei pozwoli na indentyfikację tych obszarów działalności, które są szczególnie narażone na kontrole. W efekcie pozwoli na skuteczne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowości rozliczeń, kontroli zachowań osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji i dokumentacji - co doprowadzi do prawidłowej organizacji kontroli wewnętrznej i sformułowanie jej ramowych zasad.

Program szkolenia:

1. Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

  • Organy Krajowej Administracji Skarbowej
  • Uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej

2. Uprawnienia organów Administracji skarbowej w szczególności w zakresie gromadzenia danych

3. Przepisy prawa regulujące gromadzenie danych przez organy KAS

4. Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie gromadzenia i analizy dostępnych danych i informacji

  • Organy Krajowej Administracji Skarbowej uprawnione do gromadzenia informacji
  • Sposób gromadzenia informacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
  • Cel gromadzenia informacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej

5. Charakterystyka źródeł danych i informacji gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych przez Krajową Administrację Skarbową

6. Sposób wykorzystywania zgromadzonych danych i informacji - wykorzystanie zgromadzonych informacji

7. Typowanie do kontroli lub podejmowanie innych czynności w zakresie działań KAS

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, kontrola jakości paliw, kontrola fiskusa

Wszystkie artykuły z tego działu »