Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

23.02.2020

Tworzenie rozkładów czasu pracy w praktyce

Właściwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu działań przedsiębiorstwa. To również źródło oszczędności i racjonalizowania zartudnienia. A ponieważ pracodawcy mają szerokie uprawnienia dotyczące kształtowania wewnętrznych aktów prawa pracy (często połączone z obowiązkiem konsultacji i zawierania porozumień), warto te zagadnienia poznać, zgłębić a następnie efektywnie wykorzystać.

Szczegółowy program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia

- czas pracy

- normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa

- zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

- normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

- okres rozliczeniowy czasu pracy

- pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej,

- odpoczynek dobowy,

- odpoczynek tygodniowy,

- systemy czasu pracy - podstawowy, równoważny

2. Tworzenie regulacji dotyczących rozkładów czasu pracy

- pojęcie rozkładu czasu pracy

- rozkład stały, rozkłady regulaminowe

- regulamin pracy, obwieszczenie pracodawcy czy umowa o pracę

- zapisy dotyczące rozkładów czasu pracy w regulaminie lub obwieszczeniu - przykłady, konsekwencje

- zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania

3. Harmonogramy (Grafiki) pracy

- obowiązek tworzenia

- sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów

- dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego

4. Zasady tworzenia harmonogramów

- wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym a czas pracy zaplanowany w okresie harmonogramowym

- godziny rozpoczynania i kończenia pracy

- odpoczynki dobowe

- prawidłowe wyznaczenie odpoczynków tygodniowych

- ilość dni wolnych od pracy

- pojęcie dnia wolnego od pracy

- planowanie pracy w niedziele i święta

- powtarzające się błędy w harmonogramach

5. Ćwiczenia z tworzenia harmonogramów czasu pracy

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: czas pracy w praktyce

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »