11.10.2021: Facebook

Trwają prace nad nową ustawą o ochronie sygnalistów

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano założenia projektu nowej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Przepisy wdrożą do polskiego systemu prawnego rozwiązania przewidziane w unijnej dyrektywie o ochronie sygnalistów. Zmiany mogą mieć istotny wpływ na działalność firm.

„Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa i polityk UE w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE” – czytamy w wykazie prac rządu.

Nowa ustawa o ochronie sygnalistów wprowadzi środki ochrony, które mają zabezpieczać sygnalistów przed negatywnymi konsekwencjami zgłoszeń. Co do zasady podmioty prawne z sektora prywatnego, zatrudniające minimum 50 pracowników (w niektórych przypadkach limit ten nie będzie obowiązywać), zostaną zobowiązane do stworzenia kanałów i procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych. Konieczne będzie także podejmowanie działań w przypadku naruszenia prawa albo działań niezgodnych z prawem.

„Przewidziane w ustawie gwarancje i środki prawne będą przysługiwały osobie dokonującej zgłoszenia naruszenia, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy (m.in. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, kontrakt menedżerski, wolontariat, staż i praktyka), w tym także świadczącej pracę na rzecz podmiotów, z którymi pracodawca utrzymuje relacje gospodarcze, jak wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy oraz innym osobom zgłaszającym informacje o naruszeniach w kontekście związanym z pracą, jak akcjonariusze i wspólnicy oraz członkowie organów osoby prawnej” – wskazano w założeniach projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (nr projektu w wykazie prac rządu – UC101).

Projekt nowej ustawy ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w IV kwartale 2021 r.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...