Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

04.08.2015

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Co się zmieni?

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zmianie ulegną m.in. mechanizmy naliczania odsetek za opóźnienie. Obecna wersja projektu została częściowo zmodyfikowana w porównaniu do pierwotnych propozycji.

W projekcie zakłada się wprowadzenie – zgodnego z unijną dyrektywą – mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym, zgodnie z którym będzie to stopa referencyjna (ustalana przez Narodowy Bank Polski) plus 8 pkt proc.

Rząd proponuje ponadto nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie ich wysokości. W efekcie odsetki kapitałowe stanowić będą sumę stopy referencyjnej oraz 3 pkt proc., a odsetki za opóźnienie wyniosą sumę stopy referencyjnej i 5 pkt proc. Wdrożony zostanie też nowy mechanizm naliczania odsetek maksymalnych (dwukrotność odsetek ustawowych-kapitałowych albo odsetek ustawowych za opóźnienie).

– W zgłaszanych do projektu uwagach powtarzał się postulat wprowadzenia przepisów przejściowych, co zostało uwzględnione na dalszym etapie prac – mówi ekspert Business Centre Club, Piotr Chilarski.

W aktualnej wersji projektu przewiduje się, że do transakcji handlowych, które zawarto przed dniem wejścia w życie ustawy, stosowane powinny być przepisy dotychczasowe. W przypadku odsetek należnych za okres kończący się przed wejściem w życie noweli zastosowanie znajdą również obecne regulacje.

– Nieprzyjęty został postulat wyłączenia stosowania pułapu odsetek maksymalnych za opóźnienia w transakcjach handlowych, z uwagi na fakt, że jego realizacja podważałaby ochronną rolę odsetek maksymalnych. Nie przyjęto również wniosku o wprowadzenie rozwiązania polegającego na tym, że do zawartych już umów miałyby mieć nadal zastosowanie obecnie obowiązujące przepisy dotyczące odsetek – dodaje Chilarski.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki – projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz