Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.07.2014

Termin odliczenia VAT z faktury

Czynny podatnik podatku od towarów i usług w marcu 2014 r. otrzymał od sprzedawcy towaru fakturę, wystawioną 31 stycznia 2014 r. (data dokonania dostawy towarów 31 stycznia 2014 r.). W związku z tym, że zakupione towary służyły sprzedaży opodatkowanej, podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W deklaracji VAT-7 za marzec 2014 r. podatnik nie dokonał tego obniżenia.

Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za kwiecień, maj lub czerwiec 2014 r.?

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub zaimportowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Na podstawie art. 86 ust. 10b pkt 1 ww. ustawy – prawo do odliczenia powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał faktur ę lub dokument celny.

Uwzględniając powyższe przepisy od 2014 r. aby skorzystać z prawa do odliczenia, muszą być spełnione łącznie trzy warunki:

  1. powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych towarów,
  2. doszło do faktycznego nabycia tych towarów,
  3. podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Warunki te podatnik spełnił w marcu 2014 r. (posiada w tym okresie fakturę, doszło do dostawy towarów oraz u sprzedawcy powstał już obowiązek podatkowy), a zatem w rozliczeniu za marzec podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze.

Jeżeli podatnik nie odliczył podatku w deklaracji podatkowej za ten miesiąc zgodnie z art. 86 ust. 11 ww. ustawy podatnik ma prawo odliczyć podatek równie ż w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, czyli w rozliczeniu za kwiecień lub maj 2014 r. Nie ma natomiast możliwości dokonania obniżenia w deklaracji za czerwiec 2014 r. Jeżeli jednak podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ww. terminach, o których mowa w ust. 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (w analizowanym przypadku za marzec 2014 r.), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ww. ustawy).

www.mf.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz