Tarcza finansowa PFR. Umorzona pożyczka to przychód: Co z podatkiem?

W ramach tarczy antykryzysowej Polskiego Funduszu Rozwoju blisko 350 tys. firm otrzymało ponad 60 mld zł wsparcia. Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Finansów ww. subwencje traktowane są jak pożyczka - w chwili otrzymania, nie trzeba od niej płacić podatku, pokryte nią wydatki są kosztem PIT/CIT. Niestety teraz pojawiają się interpretacje, z których wynika, że podatek trzeba będzie jednak zapłacić w przypadku umorzenia spłaty subwencji, które ma być traktowane jak przychód.

Interpelacja nr 14065 do ministra finansów w sprawie zwolnienia od podatku umorzonej części subwencji przyznanej przedsiębiorcom z Polskiego Funduszu Rozwoju

Szanowny Pani Ministrze,

w ramach tarczy antykryzysowej Polskiego Funduszu Rozwoju blisko 350 tys. firm otrzymało ponad 60 mld zł wsparcia. Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Finansów ww. subwencje traktowane są jak pożyczka - w chwili otrzymania, nie trzeba od niej płacić podatku, pokryte nią wydatki są kosztem PIT/CIT. Niestety teraz pojawiają się interpretacje, z których wynika, że podatek trzeba będzie jednak zapłacić w przypadku umorzenia spłaty subwencji, które ma być traktowane jak przychód. Oznaczałoby to znaczne obciążenie dla firm, bo mogą się one ubiegać się o umorzenie nawet 75 proc. otrzymanej pomocy - obciążenie szczególnie dotkliwe w dobie kolejnego lockdownu. Kilka miesięcy temu Ministerstwo Finansów informowało, że pozostaje w kontakcie z PFR i pracuje nad wspólnym stanowiskiem w celu wypracowania rozwiązania korzystnego dla przedsiębiorców. Na razie jednak takiego rozwiązania brak. Z uwagi na wprowadzone kolejne obostrzenia, ograniczenia i zakazy w prowadzeniu działalności gospodarczej problem ten staje się szczególnie palący.

W związku z powyższym stanem faktycznym proszę o odpowiedź na pytanie, czy resort planuje wprowadzić rozwiązanie zwalniające przedsiębiorców od rozliczenia podatku za umorzoną część subwencji, a jeśli tak, to na jakich szczegółowo zasadach i kiedy?

Poseł Krzysztof Piątkowski

6 listopad 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 14065 w sprawie zwolnienia od podatku umorzonej części subwencji przyznanej przedsiębiorcom z Polskiego Funduszu Rozwoju

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 14065 wniesioną 13 listopada 2020 r. przez Pana posła Krzysztofa Piątkowskiego „w sprawie zwolnienia od podatku umorzonej części subwencji przyznanej przedsiębiorcom z Polskiego Funduszu Rozwoju”, przekazuję uprzejmie następujące wyjaśnienia.

Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach rządowego programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla Małych i Średnich Firm określane jest jako podlegająca zwrotowi subwencja finansowa, która w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%.

Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka. Umorzenie kwoty pożyczki stanowi dla przedsiębiorcy przysporzenie, z którym to zdarzeniem zasady prawa podatkowego wiążą powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu uzyskanego przychodu. W świetle obowiązujących przepisów ustaw o podatkach dochodowych1, do przychodów zalicza się bowiem wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W komunikacie z 18 maja 2020 r.2 Ministerstwo Finansów poinformowało, że możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dochodowego przychodu, powstałego wskutek dokonanych umorzeń, będzie analizowana we współpracy z PFR. Prace te wciąż trwają z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw.

Przyjmując za priorytet wspieranie przedsiębiorców w dobie spowolnienia gospodarczego, zapewniam, że czynimy starania w celu możliwie najszybszego wypracowania korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców w niniejszym zakresie, mając na uwadze również fakt, że ewentualne umorzenia otrzymanych środków z PFR nastąpią dopiero po 12 miesiącach od ich wypłacenia. Kwota wsparcia podlegająca zwrotowi jest bowiem spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dacie udzielenia subwencji.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 1 grudnia 2020 r.

1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) i Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).

2 Komunikat jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...