Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

03.07.2020

Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie z czynszu w galeriach handlowych - MR wyjaśnia

Tarcza antykryzysowa zwolniła najemców powierzchni w galeriach handlowych z płacenia czynszu za okres trwania zakazu handlu. Właściciele galerii stoją na stanowisku, że zwolnienie z czynszu obejmuje tylko lokale handlowe, a nie usługowe. W konsekwencji nakładają pełne opłaty czynszowe m.in. na fryzjerów, salony kosmetyczne, restauracje, kawiarnie, mimo że lokale te nie mogły funkcjonować w okresie trwania zakazu.

Interpelacja nr 7049 do ministra rozwoju w sprawie luki w przepisach tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa 1.0 zwolniła najemców powierzchni w galeriach handlowych z płacenia czynszu za okres trwania zakazu handlu. Właściciele galerii stoją na stanowisku, że zwolnienie z czynszu obejmuje tylko lokale handlowe, a nie usługowe. W konsekwencji nakładają pełne opłaty czynszowe m.in. na fryzjerów, salony kosmetyczne, restauracje, kawiarnie, mimo że lokale te nie mogły funkcjonować w okresie trwania zakazu.

Pytania:

  1. Czy ministerstwu znany jest opisany problem?
  2. Jakie działania podjęło ministerstwo w powyższym zakresie?

Poseł Jacek Tomczak

28 maja 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 7049 w sprawie luki w przepisach tarczy antykryzysowe

Szanowna Pani Marszałek,

uprzejmie przedstawiam odpowiedź na interpelację nr 7049 Pana Posła Jacka Tomczaka w sprawie najmu w galeriach handlowych.

Przepis art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa COVID-19) nie różnicuje najemców na świadczących usługi i najemców zajmujących się sprzedażą towarów. Użyte w przepisie dotyczącym czasowego wygaszenia umów najmu określenie „powierzchnia handlowa” należy zatem rozumieć jako powierzchnię wynajmowaną w każdym celu, także usługowym. W tym kontekście warto przypomnieć, że w prawie jest znane pojęcie "obiektu handlowego", potocznie nazywanego galerią handlową, w którym można zarówno sprzedawać towary, jak i świadczyć usługi. Za takim rozumieniem przemawia również cel przepisu, tj. uregulowanie zakresu obowiązków stron umowy najmu (dzierżawy i innych podobnych umów) w związku i na czas zakazu prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczych. Przepis dotyczy zatem wszystkich najemców (dzierżawców, czy uprawnionych do użytkowania powierzchni w galerii handlowej na podstawie innej, podobnej umowy), których działalność została zakazana na podstawie przepisów prawa wprowadzonych w interesie publicznym, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii.

Warto także dodać, że w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) znalazła się zmiana klaryfikująca art. 15ze ustawy COVID-19 w zakresie definicji pojęcia „powierzchnia handlowa”. Zgodnie z tą definicją przez powierzchnię handlową rozumie się powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak

24 czerwca 2020 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz