Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.05.2020

Tarcza Antykryzysowa 2.0. Zwolnienie z ZUS: Do limitu nie wlicza się młodocianych

Na podstawie art. 31zo ust. 6 tzw. Tarczy Antykryzysowej, liczbę ubezpieczonych, która warunkuje przyznanie zwolnienia należności z tytułu składek oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi. Przepis ten został dodany ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 695). Doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu obliczania liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych rozwiązało również kwestię odnośnie przedsiębiorców, którzy zatrudniają uczniów odbywających przyuczenie do zawodu - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 4551 do prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy dla przedsiębiorców

Szanowny Panie Premierze!

Wprowadzenie stanu epidemii oraz restrykcji z nim związanych spowodowało, że znaczna część firm branży gastronomicznej straciła możliwość wypracowania jakiegokolwiek dochodu (wiele z nich prowadzi działalność gospodarczą opartą jedynie na organizacji uroczystości, a ich organizacja jest obecnie zabroniona). Docierają do mnie niepokojące sygnały, iż wiele z nich - mimo że zatrudnia znacznie mnie niż 10 pracowników, nie może liczyć na zwolnienie ze składek ZUS (takie zwolnienie przysługuje pracodawcom zatrudniającym do 9 pracowników).

Powodem jest to, że przy udzielaniu ulg do stanu zatrudnienia u danego pracodawcy wliczani są również uczniowie odbywający przyuczenie do zawodu. Konieczność opłacenia nawet części składek ZUS przy braku dochodów może doprowadzić do upadku tychże firm. Z podobnym problemem borykają się firmy z innych branż, m.in.: salony fryzjerskie, firmy zajmujące się organizacją imprez masowych, teatry, kina, firmy z branży transportowej i wiele innych.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

  1. Dlaczego przedsiębiorcy ułatwiający młodzieży przyuczenie do zawodu są karani niemożliwością skorzystania z pełnej ulgi ze składek ZUS?
  2. Czy rząd podejmie działania, aby uczniowie odbywający przyuczenie do zawodu nie byli wliczani do stanu zatrudnienia przy udzielaniu ulg na składki ZUS?

Poseł Magdalena Łośko

15 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 4551 w sprawie pomocy dla przedsiębiorców

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 4551 Pani Poseł Magdaleny Łośko w sprawie pomocy dla przedsiębiorców, w związku z upoważnieniem Prezesa Rady Ministrów, przekazanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (pismo znak: DSP.INT.4810.491.2020), uprzejmie wyjaśniam.

Na podstawie art. 31zo ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) liczbę ubezpieczonych, która warunkuje przyznanie zwolnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.

Powyższy przepis został dodany ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. poz. 695). Doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu obliczania liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych rozwiązało kwestię podnoszoną przez Panią Poseł odnośnie przedsiębiorców, którzy zatrudniają uczniów odbywających przyuczenie do zawodu.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony zatrudnienia, zmniejszenia obciążeń oraz zachowania płynności finansowej przedsiębiorstw, na bieżąco dokonywane są analizy dotychczas zaproponowanych rozwiązań pomocowych. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce, będą podejmowane dalsze działania - zarówno o charakterze korygującym, jak i nowatorskim - ukierunkowane na realną pomoc dla pracowników i pracodawców.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed

Warszawa, 11 maja 2020 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz