Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

24.01.2020

Szkolenie: Zmiany w przepisach dotyczących zatorów płatniczych - aspekty prawne i podatkowe

Od początku 2020 roku obowiązują zmodyfikowane i zaostrzone przepisy regulujące skutki prawne i podatkowe dopuszczenia do powstania przeterminowanej należności. Zmiany mają na celu dalsze dyscyplinowanie dłużników, w połączeniu z poprawą pozycji wierzycieli, szczególnie w relacjach asymetrycznych - małego i dużego przedsiębiorcy. Zakres zmian jest bardzo szeroki, a ich konsekwencje wybiegają daleko poza ewentualne skutki odsetkowe. Wprowadzenie ulgi na złe długi w PIT i CIT może przyczynić się do powstania znaczących strat podatkowych, jeśli nie zostaną zrealizowane odpowiednie procedury i dotrzymane terminy. Z drugiej strony u dłużników pojawiają się nowe możliwości optymalizacji wierzytelności, które mogą zmniejszyć dolegliwości wynikające z zatorów płatniczych.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Podstawa prawna, cel oraz zakres zmian w przepisach

2. Transakcja asymetryczna - definicja, konsekwencje

3. Zmiany dotyczące dużego przedsiębiorcy

4. Nowe regulacje w zakresie terminów zapłaty w transakcjach handlowych

 • Zasady ustalania terminów płatności w transakcjach handlowych
 • Konsekwencje opóźnień w płatnościach
 • Kary za brak zapłaty w terminie
 • Pozostałe zmiany

5. Nowe obowiązki przedsiębiorstw - informowanie kontrahentów o statusie

6. Wprowadzenie od 2020 roku ulgi na złe długi w podatkach dochodowych

 • Przesłanki zastosowania ulgi
 • Obowiązki oraz uprawnienia dłużnika i wierzyciela
 • Korekta dochodu lub straty podatkowej
 • Korekta w czasie
 • Terminy płatności
 • Ulga w przypadku zaliczek
 • Stosowanie ulgi przez podmioty powiązane
 • Pozostałe zagadnienia

7. Pozostałe zmiany w podatkach CIT i PIT

8. Zmiany w zryczałtowanym podatku PIT

9. Zmiany w podatku VAT

10. Informacja o "prawdopodobieństwie wystąpienia opóźnień" oraz pozostałe zmiany w Ordynacji podatkowej

11. Rozszerzenie definicji "czynu nieuczciwej konkurencji"

12. Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

13. Zmiany regulacji w zakresie sprzedaży wierzytelności

14. Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK

15. Przedawnienie

 • Przedawnienie odsetek
 • Sposób ustalenia terminów przedawnienia
 • Roszczenia w obrocie profesjonalnym między przedsiębiorcami

16. Pozostałe zmiany

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: zatory płatnicze i ustawa o zatorach płatniczych, szkolenie: zatory płatnicze - aspekty prawne i podatkowe

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »