Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

11.10.2019

Szkolenia w Warszawie: Rozliczanie czasu pracy - aspekty praktyczne

Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednocześnie są jedną z najważniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest zarówno chętnie kontrolowane przez PIP, jak też często przepisy te są podstawą dochodzenia roszczeń finansowych przez pracowników. Wiele problemów praktycznych powstaje w związku z rozliczaniem czasu pracy - przede wszystkim pracą w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta, tworzeniem harmonogramów czasu pracy, kwalifikowaniem poszczególnych przedziałów czasu aktywności pracownika.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Pojęcie czasu pracy i jego praktyczne znaczenie 
 2. Normy czasu pracy
 • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa
 • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
 • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych 
 1. Pojęcie doby pracowniczej,  konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej 
 2. Wybrane systemy czasu pracy - różnice, korzyści, zagrożenia
 • system podstawowy
 • system równoważny
 1. Rozkłady czasu pracy 
 • rozkład w regulaminie pracy
 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania
 • harmonogramy czasu pracy - obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego, zasady tworzenia harmonogramów, powtarzające się błędy w harmonogramach 
 • planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 1. Praca w godzinach nadliczbowych
 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach
 • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi
 • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
 • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy
 • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej - wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny, ustalanie wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę godzinach nadliczbowych, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie, termin udzielenia czasu wolnego
 1. Niepełny wymiar czasu pracy
 • praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • sposoby określenie limitu godzin ponadwymiarowych 
 • rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar - poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę
 • nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe 
 1. Wyjścia prywatne pracowników i ich odpracowywanie 
 • wniosek o udzielenie zwolnienia na załatwienie sprawy osobistej
 • termin odpracowania - wskazany przez pracownika czy narzucany przez pracodawcę
 • wynagrodzenie za czas wyjścia prywatnego i za czas odpracowania wyjścia prywatnego  
 1. Praca w dniu wolnym od pracy 
 • praca w dniu wolnym wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
 • praca w dniach wolnych wynikających z rozkładów czasu pracy
 1. Praca w niedziele i święta
 • Ppjęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta
 • rekompensowanie pracy w niedziele i święta - czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych 
 1. Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach od 1.1.2019 r.
 • jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy po zmianach od 1.1.2019 r.?
 • co w dokumentacji czasu pracy powinno się znajdować?
 • jakie informacje powinna zawierać karta ewidencji? Kiedy zastosujemy ewidencję uproszczoną?
 • jaka jest funkcja listy obecności, a jaka ewidencji?
 • jakie są zasady przechowywania i prowadzenia ewidencji czasu pracy po zmianach przepisów o dokumentacji pracowniczej?
 • jak długo i w jakiej formie należy przechowywać dokumenty dotyczące czasu pracy?

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: czas pracy w praktyce

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »